Chuyển tới nội dung
Tuyển dụng

Tuyển dụng

Vị trí cần tuyểnNơi làm việcĐãi ngộNgành nghềHạn tuyển

TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 9

CMC Tower 11 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà NộiIT phần mềm30-09-2021

Trưởng Phòng Quản Trị Dự Án CNTT

CMC Tower 11 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội30 - 45 TriệuIT phần mềm30-09-2021

Trưởng Nhóm Dịch Vụ Triển Khai

CMC Tower 11 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội25 - 35 TriệuIT phần mềm30-09-2021

Oracle Database Administration

CMC Tower 11 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội10 - 30 TriệuIT phần mềm30-09-2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Hệ Thống

CMC Tower 11 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội10 - 12 TriệuIT phần mềm30-09-2021

Lập Trình Viên React Native

CMC Tower 11 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội15 - 25 TriệuIT phần mềm30-09-2021

Lập Trình Viên .Net

CMC Tower 11 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội15 - 25 TriệuLập trình30-09-2021

Chuyên viên quản trị dự án - PMO

CMC Tower 11 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội18 - 25 TriệuIT phần mềm30-09-2021

Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng

CMC Tower 11 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội10 - 20 TriệuIT phần mềm30-09-2021

Chuyên Viên Pháp Chế Cấp Cao

CMC Tower 11 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội20 - 35 TriệuIT phần mềm30-09-2021

Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (Business Analyst)

CMC Tower 11 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội10 - 20 TriệuIT phần mềm30-09-2021

Trợ Lý Kinh Doanh - PA

CMC Tower 11 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà NộiThương LượngKinh doanh31-08-2021