Chuyển tới nội dung
Chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh

1. Trở thành đối tác đồng hành chuyển đổi số cùng Chính phủ, Tổ chức và Doanh nghiệp.

2. Dẫn đầu thị trường về giải pháp chuyển đổi số

  • Điện toán đám mây, Dịch vụ dữ liệu

  • An ninh an toàn thông tin

  • Tư vấn và triển khai chuyển đổi số các giải pháp ngành

  • Nghiên cứu và đầu tư phát triển công nghệ mới như Big Data, IoT, AI, Blockchain, Machine Learning,...