Chuyển tới nội dung

Đào tạo “Tivoli SmartCloud Application Management” cho Bộ tài chính, Hải quan, Kho bạc nhà nước, Học viện tài chính

25-08-2015
Trong các ngày từ 17/8/2015 đến ngày 21/8/2015, CMC TS đã tổ chức khóa đào tạo “Tivoli SmartCloud Application Management” cho các khách hàng thuộc Bộ tài chính, Hải quan, Kho bạc nhà nước, Học viện tài chính tại tầng 17 CMCTower.

Công tác đào tạo này nhằm hỗ trợ cho dự án: “Cung cấp bản quyền các sản phẩm phần mềm IBM cho ngành Tài chính” (Dự án ký năm 2013) nhằm mục đích: cung cấp đầy đủ các kiến thức cơ bản và nâng cao về quy trình khai thác, sử dụng và cập nhật sản phẩm Tivoli SmartCloud. Khóa học giúp các học viên nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, bổ sung và hệ thống hoá lại các kinh nghiệm nghiệp vụ vốn có của mình; giúp học viên tìm hiểu về kiến trúc Tivoli SmartCloud và điều hướng các Tivoli Enterprise Portal, quản lý các sự kiện tình huống, dữ liệu lịch sự và ảo hóa thời gian thực, quản lý xác thực người dùng và tạo ra không gian làm việc giám sát. 

31 bầu chọn / Điểm: 0