Chuyển tới nội dung

Đào tạo triển khai dự án “Xây dựng Kho lưu trữ điện tử Trung ương Đảng” trên nền IBM FileNet

31-03-2015
Ngày 24/03/2015, CMC TS tiến hành tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ dự án Cung cấp phần mềm Kho lưu trữ điện tử cho Văn phòng Trung ương Đảng. 

Dự án “Cung cấp phần mềm Kho lưu trữ điện tử cho Văn phòng Trung ương Đảng” được ký kết theo hợp đồng số 42/2013/HĐPM/CLT-CMC ngày 22/10/2013 và dự kiến kết thúc vào tháng 4/2015.

Với Mục đích nâng cao năng lực quản lý hồ sơ lưu trữ tại Trung ương Đảng, tăng cường chất lượng phục vụ khai thác hồ sơ, CMCMC TS là đơn vị được chọn để tiến hành xây dựng hệ thống lưu trữ điện tử tập trung cho Cục Lưu trữ văn phòng Trung ương Đảng.

Hệ thống có các chức năng chính như: Thu thập hồ sơ giao nộp, quản lý khai thác, quản lý dữ liệu, quản lý thời hạn bảo quản của hồ sơ, quản lý không gian lưu trữ. Hệ thống được triển khai tập trung tại trung tâm dữ liệu của Cục Lưu trữ và dự kiến sẽ phục vụ tất cả các nhu cầu về lưu trữ, quản lý, khai thác hồ sơ, tài liệu của Trung ương Đảng.

Dự án đang đã được triển khai thuận lợi và đang đến giai đoạn đào tạo, chuyển giao công nghệ, chuẩn bị cho việc kết thúc dự án vào tháng 4/2015.

31 bầu chọn / Điểm: 0