Chuyển tới nội dung
Leadership

Leadership

Với mục tiêu “đưa khách hàng tới thành công” (“Bring Customer To Success”), mọi quyết định, hành động của tất cả con người CMC TS đều đảm bảo định hướng liên tục sáng tạo, đổi mới để trở thành đối tác, bạn đồng hành tin cậy trong nhiều lĩnh vực giúp doanh nghiệp chuyển đổi số cũng như mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh".

Org Chart CMC TS:

Tổng Giám đốc: Hồ Thanh Tùng
Phó Tổng Giám đốc: Tạ Hoàng Linh, Đặng Thế Tài, Nguyễn Kim Cương
CTO: Lương Tuấn Thành
Giám đốc kinh doanh: Nguyễn Kim Cương, Vũ Tất Thành, Nguyễn Thị Luyên, Hà Mai Lan