Chuyển tới nội dung
Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự tự động hoá thư viện với giải pháp iLib

Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự tự động hoá thư viện với giải pháp iLib

23-11-2021
Giải pháp Thư viện điện tử iLib của CMC TS cho Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự đã hỗ trợ Bộ Quốc Phòng tra cứu thông tin tài liệu trong toàn quân. Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự dễ dàng kiểm soát tài liệu của kho thư viện, các hoạt động kiểm kê, mượn và trả sách đều tự động hoá, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm người đọc.
Thách thức
  • Khi chưa sử dụng giải pháp iLib từ CMC TS, khách hàng gặp khó khăn trong quá trình quản lý các tài liệu bản giấy và bản điện từ.
  • Việc tìm kiếm tài liệu cho bạn đọc vẫn phải thực hiện thủ công, tìm kiếm qua các tủ phích mục lục và gặp nhiều khó khăn mới tìm được tài liệu như mong muốn.
  • Báo cáo thống kê tài liệu phải sử dụng thủ công nên rất mất thời gian.
  • Việc chia sẻ thông tin cũng rất khó khăn và tốn kém chi phí.
Giải pháp

Giải pháp Thư viện điện tử iLib từ CMC TS đáp ứng các yêu cầu của Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự - Bộ Quốc Phòng gồm:

  • Triển khai theo mô hình phân tán và mô hình tập trung CSDL, đáp ứng yêu cầu đồng bộ dữ liệu về máy chủ tập trung.
  • Phục vụ được tra cứu tài liệu trong toàn quân.
  • Tích hợp được cổng từ an ninh với phần mềm iLib, đảm bảo kiểm soát bạn đọc ra vào và kiểm soát tài liệu ra kho. Tránh mất mát tài liệu trong quá trình phục vụ.
  • Tích hợp kiểm kê kho sách tự động.
  • Tích hợp máy mượn trả bán tự động 24/7: bạn đọc có thể tự phục vụ mượn-trả tài liệu bất kỳ lúc nào.
Kết quả

Khách hàng đều cảm thấy hài lòng với giải pháp mà CMC đã triển khai cho các đơn vị. Số lượng khách hàng biết đến sản phẩm và giải pháp ngày càng tăng, kể cả các khách hàng đã sử dụng phần mềm iLib ở các phiên bản cũ đều mong muốn nâng cấp lên phiên bản mới hơn.


Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành toàn quân về công tác thông tin khoa học quân sự.

56 bầu chọn / Điểm: 0