Chuyển tới nội dung

Giải pháp quản trị đại học

Giải pháp quản trị đại học CMC TS cung cấp giúp đại học hướng tới chuyển đổi số toàn bộ quy trình nghiệp vụ của trường, lấy sinh viên làm trung tâm và tạo tiền đề phát triển Đại học 4.0 trong tương lai.

Ở nước ta, tự chủ đại học được xem là xu thế phát triển tất yếu, là điều kiện cần để các trường đại học tồn tại và mở ra nhiều cơ hội phát triển. Muốn thực hiện được tự chủ đại học, đòi hỏi các trường đại học cần có những chiến lược quản trị đại học. Và để tìm hiểu chi tiết hơn về quản trị đại học, cách thức triển khai mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Quản trị đại học

Quản trị đại học giúp nâng cao chất lượng trong quản lý của nhà trường

Quản trị đại học là gì?

Quản trị đại học hay quản trị trường đại học là một hệ thống hoạt động được thiết lập và thực hiện trong một trường đại học, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội. Nhà quản trị đại học sẽ có trách nhiệm trước nhà trường, cộng đồng và học sinh viên. Hiệu quả chi phí quản lý thông qua việc phân chia trách nhiệm, nguồn lực, kiểm soát tính hiệu lực và hiệu quả.

Các chức năng của quản trị đại học sẽ liên quan đến các hoạt động như: Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát ứng với các cấp quản trị khác nhau. Quản trị đại học sẽ dựa vào nguyên lý và thông lệ mà trường đại học hướng đến để thực hiện sứ mệnh của mình. Từ đó cải tiến các hoạt động nhằm đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của các bên liên quan. 

Các nguyên lý quản trị này có thể theo quy trình hoặc dựa trên kết quả đầu ra với các tiêu chí cụ thể để các bên liên quan có thể giám sát được hoạt động của trường đại học. Hơn nữa, quản trị đại học cũng cần tuân thủ các nguyên tắc mang tính bắt buộc, được các cơ quan nhà nước hay cơ quan chủ sở hữu ban hành. Nhằm đảm bảo sự minh bạch, công bằng trong quản lý và hoạt động.

Chính vì vậy, một trong những vấn đề quan trọng hiện nay đó là tìm ra một mô hình tổ chức bộ máy quản trị đại học phù hợp.

Hệ thống quản trị đại học

Quản lý đại học đảm bảo sự minh bạch, công bằng trong quản lý và hoạt động

Vai trò của hệ thống quản trị đại học

Quản trị có vai trò quan trọng, được coi là nhân tố quyết định để tạo nên thành công của tổ chức. Quản trị tốt là tạo ra một hệ thống các thiết chế, nguyên tắc quản trị cho tổ chức tốt. Trong đó, việc cơ cấu bộ máy và phối hợp các nguồn lực khác nhau để đạt được mục tiêu chiến lược phát triển của tổ chức. 

Những điều này càng trở nên rõ ràng hơn và đặc biệt quan trọng đối với trường đại học - nơi nguồn vốn là con người với tỷ trọng nhân lực chất lượng cao hơn so với mức trung bình chung của xã hội. Cùng với đó là các sản phẩm quan trọng nhất  - tri thức và công nghệ mới.

Một hệ thống quản trị đại học tốt sẽ khơi dậy, khuyến khích cái tốt phát triển. Tạo ra nguồn vốn trí tuệ - chính là bí quyết, lợi thế cạnh tranh của một đại học trong thế giới ngày nay. Thực tiễn cho thấy, những đặc điểm chung của trường đại học thành công ở tầm cỡ quốc tế là chú trọng vào năng lực, nguồn lực phong phú, sự quản trị thuận lợi. Từ đó có thể khẳng định quản trị đại học có tính chất quyết định đối với vận mệnh của một trường đại học.

Phần mềm quản lý đào tạo

Quản trị trường đại học là vấn đề tất yếu của các trường đại học tại Việt Nam

Giải pháp quản trị đại học do CMC TS cung cấp

Giải pháp CMC TS cung cấp giúp các trường đại học hướng tới chuyển đổi số toàn bộ quy trình nghiệp vụ của nhà trường, lấy sinh viên làm trung tâm và tạo tiền đề phát triển Đại học 4.0 trong tương lai.

Giải pháp Quản trị đại học do CMC TS tư vấn hướng đến việc hợp nhất các quy trình nghiệp vụ để đồng bộ và thống nhất dữ liệu trên một nền tảng. Giải pháp này giúp thay đổi phương pháp tiếp cận truyền thống, lấy sinh viên làm trung tâm, liên kết các dịch vụ cung cấp cho sinh viên.

Điểm nổi bật của phần mềm

 • Giải pháp được thiết kế để có thể vận hành trên trang web của trường đại học hoặc trên nền tảng điện toán đám mây.
 • Khi sử dụng dịch vụ, các trường đại học/cao đẳng chỉ cần trả chi phí thuê hằng năm. Tiết kiệm nguồn lực đầu tư, vận hành.

Tính năng phần mềm đại học thông minh

Phần mềm quản lý đào tạo của CMC TS áp dụng cho các quy trình hiện tại của trường, bao gồm:

 • Quy trình liên quan đến hồ sơ sinh viên: tuyển sinh, nhập học, quản lý hồ sơ sinh viên, điểm danh, kiểm soát lịch học, lịch thi. Minh bạch về điểm số và kết quả học tập của sinh viên.
 • Quản lý các chương trình đào tạo và hồ sơ cán bộ giảng dạy
 • Quản lý chặt chẽ việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học.
 • Xây dựng quy trình một cửa cho các trường đại học

 Lợi ích của phần mềm đại học số

 • Đây được xem là công cụ hữu hiệu giúp đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ của nhà trường.
 • Hỗ trợ cấp quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời.
 • Hội đồng trường có thể xây dựng định biên nhân sự, lên kinh phí chi trả cho cán bộ, hỗ trợ hướng đến tự chủ đại học trong tương lai gần.
 • Thu hút sinh viên dựa trên các tiện ích mang lại nhờ ứng dụng công nghệ như dịch vụ công, kết nối việc làm, thực tập…
 • Doanh nghiệp khi tra cứu thông tin tuyển dụng nhân sự cũng có thể dựa vào để tra cứu văn bằng, kết quả học tập của sinh viên.
Phần mềm đại học số

CMC TS chuyên cung cấp giải pháp chuyển đổi số hàng đầu hiện nay

Có thể thấy quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ đã tạo ra nhiều thuận lợi cũng như thách thức cho các trường đại học. Nắm bắt được thời cơ, đưa ra chiến lược phát triển là việc làm cấp thiết để các trường đại học phát triển, thích ứng với xu thế của thời đại… Để được tư vấn thêm về phần mềm quản trị trường đại học tại CMS TS, khách hàng vui lòng liên hệ qua email: [email protected]  sẽ có nhân viên tư vấn chi tiết cho bạn.

Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5