Chuyển tới nội dung

Hệ thống Quản lý văn thư lưu trữ C-Archive

Hệ thống quản lý văn thư lưu trữ cho phép đơn vị lưu giữ lại các loại tài liệu là những bản gốc, bản chính, là căn cứ xác nhận sự việc đã xảy ra và có giá trị pháp lý rất cao, cho phép nhanh chóng tra cứu, sử dụng khi cần thiết cho công việc hằng ngày.

Hệ thống hỗ trợ hiệu quả cán bộ văn thư lưu trữ trong công tác sắp xếp, bảo quản, lưu trữ các loại tài liệu văn thư một cách khoa học, có hệ thống, thuận lợi cho việc tra cứu hồ sơ tài liệu gốc, cung cấp thông tin và phát huy giá trị của tài liệu gốc được lưu trữ trong thực tế hoạt động, giải quyết công việc hằng ngày.

Điểm nổi bật

Hệ thống được triển khai trên hạ tầng thiết bị bao gồm các máy chủ hiệu năng cao, tủ đĩa lưu trữ có dung lượng lớn, có tính đến tính sẵn sàng cao (HA - High Availability), và áp dụng giải pháp sao lưu backup để đảm bảo an toàn về dữ liệu khi có sự cố. CMC sẵn sàng cung cấp hệ thống cho Chủ đầu tư dưới nhiều phương thức khác nhau:

 • Chủ đầu tư đầu tư mua sắm hạ tầng thiết bị theo khuyến nghị của CMC; CMC cung cấp các dịch vụ về bản quyền phần mềm; cài đặt và triển khai; tùy chỉnh phần mềm theo yêu cầu nghiệp vụ mở rộng, đặc thù; đào tạo hướng dẫn sử dụng;..
 • Chủ đầu tư thuê lại trọn gói hệ thống C-Archive của CMC để vận hành, khai thác sử dụng (CMC sẽ đầu tư trước toàn bộ chi phí hạ tầng thiết bị, bản quyền phần mềm; cài đặt và triển khai; tùy chỉnh phần mềm theo yêu cầu nghiệp vụ mở rộng, đặc thù; đào tạo hướng dẫn sử dụng;..)

Tính năng

Các phân hệ chức năng chính của hệ thống gồm có:

 • Phân hệ thu thập
 • Phân hệ bảo quản
 • Phân hệ Kho lưu trữ
 • Phân hệ chỉnh lý tài liệu
 • Phân hệ biên tập
 • Phân hệ Tra cứu trực tuyến
 • Phân hệ phân loại và xác định giá trị tài liệu
 • Phân hệ bổ sung tài liệu lưu trữ
 • Phân hệ lưu thông
 • Phân hệ báo cáo
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5