Chuyển tới nội dung

Trung tâm thông tin tín dụng CIC

Trung tâm thông tin tín dụng CIC tập trung quản trị rủi ro toàn hệ thống và sử dụng làm công cụ cho các công tác quản trị và phân tích chất lượng tín dụng theo thông lệ quốc tế.
Điểm nổi bật

CIC phục vụ nhiều mục đích khác nhau như

  • Thu thập thông tin tiếp cận và sàng lọc Khách hàng mới
  • Đề xuất – thẩm định – phê duyệt phương án cấp tín dụng đối với từng Khách hàng
  • Kiểm tra chéo đối tác đầu vào/ đầu ra/ bên thứ 3 có liên quan trong phương án cấp tín dụng
  • Giám sát tín dụng
  • Xây dựng kho dữ liệu cho các báo cáo nghiên cứu
  • Phân tích định kỳ/đột xuất, phục vụ các mục tiêu quản trị tín dụng khác nhau, bao gồm: Quản trị theo đối tượng Khách hàng, theo ngành, theo khu vực địa lý…

Lợi ích
  • Tiết kiệm chi phí: trên cơ sở giảm thiểu số lượng bản ghi hỏi trùng lặp và hưởng chiết khấu khi mua bản ghi với số lượng lớn.
  • Giảm thời gian cung cấp dịch vụ cho Khách hàng: Trên cơ sở tiết kiệm thời gian soạn thảo bản hỏi tin và chờ kết quả, kết nối trực tiếp và tự động đồng bộ thông tin CIC vào các bản ghi soạn thảo đảm bảo tính chính xác, cập nhập của thông tin.
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5