Chuyển tới nội dung

Phần mềm Thanh tra kiểm tra nội bộ

Giải pháp thanh tra, kiểm tra nội bộ được xây dựng bởi CMC TS sẽ giúp cơ quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đúng quy trình. Các đơn vị sẽ dễ dàng quản lý toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Kiểm tra nội bộ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thanh tra kiểm tra nội bộ và xử lý khiếu nại tố cáo theo luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ban hành ngày 11/11/2011; luật tố cáo số 03/2011/QH13 ban hành ngày cùng ngày; luật thanh tra kiểm tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2011; nghị định 86/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra ban hành ngày 2/09/2011 và một số quy định pháp luật khác.

Điểm nổi bật
 • Quản lý công việc thanh kiểm tra trong tổ chức theo quy định mới nhất đầy đủ 03 giai đoạn
  • Kết thúc: từ lúc công bố kết luận đến lúc theo dõi thi hành 
  • Tiến hành: từ lúc công bố quyết định đến khi lập biên bản tổng hợp.
  • Chuẩn bị: từ lúc khảo sát cho đến khi họp triển khai đoàn
 • Quản lý được toàn bộ quá trình tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, từ khi tiếp công dân, bổ sung tài liệu cho đến lúc lập phiếu chuyển giao sang bộ phận hành chính; tiếp nhận hồ sơ và nhập thông tin xử lý khiếu nại ở phần <Phân loại xử lý khiếu nại> và phân loại xử lý tố cáo.
 • Hệ thống các mẫu biểu dựa trên Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại và thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn cách trình bày văn bản hành chính

Tính năng
 • Khiếu nại tố cáo
 • Thanh tra kiểm tra
 • Báo cáo
 • Quản trị hệ thống

Lợi ích
 • Tiết kiệm thời gian
 • Giảm thiểu chi phí
 • Dễ dàng kiểm soát
 • Nâng cao chất lượng
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5
Câu hỏi thường gặp

Thanh tra, kiểm tra nội bộ ở đây được hiểu như thế nào?

Phần mềm đáp ứng công tác kiểm tra nội bộ ngành thuế từ quy trình tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại cơ quan thuế; Phân tích rủi ro của ngành thuế; Lên kế hoạch và thực hiện việc thanh tra, kiểm tra ngành Thuế.

Phần mềm thực hiện thanh tra kiểm tra nội bộ qua mấy giai đoạn?

Hoạt động thanh tra, kiểm tra gồm 5 quy trình chính, trong đó có nhiều bước xử lý khác nhau. 5 quy trình chính bao gồm :
- Quy trình tiếp công dân tại cơ quan Thuế các cấp.
- Quy trình giải quyết đơn Khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp.
- Quy trình giải quyết đơn tố cáo tại cơ quan Thuế các cấp.
- Quy trình Kiểm tra nội bộ ngành Thuế.
- Phân tích rủi ro hỗ trợ lập kế hoạch KTNB hàng năm.

Điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật để cài đặt phần mềm này?

Hệ thống máy chủ tại Tổng cục Thuế yêu cầu:
Máy chủ Database server, cài đặt Oracle 11G database: Cài đặt CSDL KTNB.
Máy chủ Application Server, cài đặt các phần mềm:
- Websphere Application Server Network deployment edition version 8.5.
- Ứng dụng Kiểm tra Nội bộ.

Phần mềm chạy trên nền desktop hay trên web?

Phần mềm chạy trên nền dữ liệu web.

Phần mềm áp dụng cho những đối tượng nào?

Các cán bộ làm công tác Tiếp dân, Thanh tra, Kiểm tra nội bộ, Lãnh đạo đơn vị Thuế.

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra được gửi cho ai, bằng cách nào?

Báo cáo kết quả Thanh Tra, Kiểm tra được gửi cho cấp Lãnh Đạo, Thanh tra Chính phủ qua hệ thống báo cáo được in từ ứng dụng.

Phần mềm có những biện pháp nào để tránh rủi ro về rò rỉ thông tin?

- Hệ thống được triển khai trên mạng riêng của ngành thuế ,hệ thống được quản lý tập trung tại Tổng Cục Thuế.Các Cục Thuế, Chi Cục Thuế giao tiếp với ứng dụng trên TCT thông qua hệ thống mạng MegaWAN, Leasedline hoặc đường ADSL bằng giao thức TCP/IP. Vùng DMZ tại mỗi điểm được bảo vệ bởi firewall và các dịch vụ bảo mật khác.
- Mô hình triển khai tới cấp Chi cục: với thiết kế 3 lớp, cộng với việc phân quyền trên dữ liệu, đáp ứng việc triển khai ứng dụng KTNB xuống cấp chi cục.

Khách hàng có được hỗ trợ cập nhật những tính năng mới của phần mềm không?

Có, cập nhật đáp ứng theo quy trình Thuế bổ sung hàng năm.

Khách hàng có thể dùng thử phần mềm trước khi đặt mua không?

Không. Hiện tại CMC Soft chưa hỗ trợ cài đặt bản dùng thử.

Tổng đài hỗ trợ khách hàng là gì?

- Email: [email protected] ( tổng đài của Tổng Cục Thuế)
- Tổng đài hỗ trợ khách hàng 24/7: 19002101