Chuyển tới nội dung

Dịch vụ bảo trì vệ sinh công nghiệp

Là dịch vụ bảo trì định kỳ cho hệ thống IT của doanh nghiệp để bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn và tuổi thọ cao, ngăn ngừa trước một số rủi ro phần cứng có thể lường trước được. (cảnh báo hư hỏng, thay thế linh kiện/thiết bị nhanh cho khách hàng).

Lợi ích
  • Báo cáo bảo trì phải về hiện trạng hệ thống, các nguy cơ tiềm ẩn (nếu có) và phương án xử lý
  • Đảm thiết bị họat động an tòan và tuổi thọ cao, ngăn ngừa trước một số rủi ro có thể lường trước được (cảnh báo hư hỏng, thay thế linh kiện/thiết bị nhanh cho khách hàng)
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5
Dịch vụ bảo trì vệ sinh công nghiệp