Chuyển tới nội dung

Giải pháp Kết nối Bảo hiểm - Bệnh viện - Ngân hàng Healthcare

Hệ thống HealthCare là Giải pháp kết nối Bảo hiểm - Bệnh viện - Ngân hàng nhằm tạo thành mạng lưới hoạt động thông suốt, quản lý các hồ sơ bảo hiểm một cách chủ động và mang lại lợi cho tất cả các bên tham gia.

Hệ thống HealthCare cung cấp giải pháp công nghệ cho phép các công ty Bảo hiểm có thể kiểm soát bồi thường đến từng quyền lợi chi tiết, dễ dàng trong khai thác doanh thu phí trên nền tính năng lập hợp đồng nhóm hoặc nhiều nhóm quyền lợi khác nhau.  Hệ thống HealthCare cung cấp các dịch vụ cho khách hàng và đối tác của các công ty bảo hiểm, cung cấp thông tin đầu vào cho hệ thống bảo hiểm lõi.

 • Chủ trì hệ thống: Công ty bảo hiểm
 • Đối tượng tham gia: Môi giới Bảo hiểm, Ngân hàng, Bệnh viện
Điểm nổi bật
 • Đối với ngân hàng, giúp cung cấp dịch vụ bảo hiểm sẽ tạo ra nguồn thu nhập mới, ngân hàng còn mở rộng danh mục sản phẩm của mình;
 • Đối với công ty bảo hiểm, là một công cụ để mở rộng thị phần, gia tăng doanh số, tiết kiệm chi phí bán hàng và giảm được chi phí phân phối sản phẩm; 
 • Đối với khách hàng, giúp khách hàng có thể được sử dụng các dịch vụ tài chính “trọn gói” với chi phí thấp hơn và thuận tiện hơn; có cơ hội lựa chọn nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính một cách thuận tiện từ ngân hàng; có thể tiếp cận và mua bảo hiểm dễ dàng hơn với chi phí thấp hơn, việc chi trả phí bảo hiểm định kỳ cũng thuận tiện hơn;

Tính năng
 • Phân hệ quản lý sản phẩm: định nghĩa sản phẩm/quyền lợi, biểu phí, các điều khoản bổ sung, điều kiện bảo hiểm...
 • Phân hệ Quản lý khách hàng: Cập nhật thông tin khách hàng/ Cán bộ quản lý khách hàng, tra cứu khách hàng/các thông tin liên quan
 • Phân hệ Quản lý đại lý, môi giới bảo hiểm, khai thác và quản lý đơn bảo hiểm: Cập nhật thông tin đại lý, môi giới bảo hiểm, cập nhật cấp đại lý
 • Giám định và bồi thường tại công ty bảo hiểm, quản lý thanh toán và công nợ
 • Khác: Thực hiện khai thác các thông tin tình hình kinh doanh, các chức năng quản trị hệ thống ứng dụng, duyệt các tờ trình bồi thường, trả lời các yêu cầu bảo lãnh viện phí 

Lợi ích
 • Với các ngân hàng khi tham gia hệ thống: tạo ra nguồn thu nhập mới, mở rộng danh mục sản phẩm, tăng khả năng duy trì khách hàng, thu hút nhiều khách hàng mới.
 • Với công ty bảo hiểm: thiết lập đủ các yếu tố công nghệ để ngân hàng có thể tham gia trong kênh bancassurance, mở rộng thị phần, gia tăng doanh số.
 • Với khách hàng: có thể sử dụng các dịch vụ tài chính “trọn gói” với chi phí thấp hơn và thuận tiện hơn
 • Với bệnh viện:giảm thiểu phiền hà đối với các loại hình Bảo hiểm không kết nối, bảo vệ được các quyền lợi tài chính của mình 
 • Lợi ích của Môi giới: kiểm soát chi tiết từng quyền lợi bảo hiểm theo từng chương trình bảo hiểm cũng như hạn mức được bảo hiểm cho từng loại quyền lợi
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5
Câu hỏi thường gặp

Hệ thống Health Care là gì?

Là hệ thống giúp các doanh nghiệp bảo hiểm phân phối và quản lý hợp đồng bảo hiểm một cách chi tiết thông qua mạng lưới kết nối với các ngân hàng và bệnh viện.

Vai trò của bệnh viện và ngân hàng đối với cơ quan bảo hiểm trong hệ thống này?

Ngân hàng là kênh phân phối mới bên cạnh kênh phân phối truyền thống giúp công ty bảo hiểm giảm bớt sự lệ thuộc vào hệ thống đại lý và môi giới, mở rộng thị phần, gia tăng doanh số.

Bệnh viện giúp các doanh nghiệp bảo hiểm giám sát bồi thường bảo hiểm đến từng chi tiết. Giảm trục lợi bảo hiểm thông qua việc thực hiện TPA trực tiếp qua các quyền lợi bệnh nhân được bệnh viện chủ động yêu cầu.

Lợi ích của các bên khi tham gia hệ thống này?

Đối với ngân hàng, hệ thống này giúp cung cấp dịch vụ bảo hiểm sẽ tạo ra nguồn thu nhập mới, ngân hàng còn mở rộng danh mục sản phẩm của mình;

Đối với công ty bảo hiểm, hệ thống này là một công cụ để mở rộng thị phần, gia tăng doanh số, tiết kiệm chi phí bán hàng và giảm được chi phí phân phối sản phẩm; giảm bớt sự lệ thuộc vào hệ thống đại lý và môi giới.

Đối với bệnh viện, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân thông qua việc giảm thiểu phiền hà đối với các loại hình Bảo hiểm không kết nối; Bảo vệ được các quyền lợi tài chính của mình do biết rõ về các quyền lợi bảo hiểm bệnh nhân được hưởng trên thẻ bảo hiểm như hạn mức cho các phần cụ thể được quy định trong thẻ bảo hiểm.

Đối với khách hàng, hệ thống này giúp khách hàng có thể được sử dụng các dịch vụ tài chính “trọn gói” với chi phí thấp hơn và thuận tiện hơn; có cơ hội lựa chọn nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính một cách thuận tiện từ ngân hàng; việc chi trả phí bảo hiểm định kỳ cũng thuận tiện hơn;

Mô hình hoạt động của hệ thống này như thế nào?

Chủ trì hệ thống là các công ty bảo hiểm, ngân hàng và bệnh viện có thể thực hiện truy cập và thực hiện một số công việc trong hệ thống trong phạm vi được phân quyền, người được bảo hiểm có thể xem thông tin về hợp đồng bảo hiểm của mình.