Chuyển tới nội dung

Dịch vụ hỗ trợ hội thảo trực tuyến (webinar)

CMC TS tư vấn, thiết lập tổ chức và hỗ trợ kỹ thuật trong các sự kiện hội thảo 1 ngôn ngữ, đa ngôn ngữ, không tương tác hoặc có tương tác.

Tính năng
  • Khách hàng được tư vấn mô hình hội thảo và cung cấp nguồn lực để tổ chức hội thảo có sự tương tác một hoặc nhiều đầu cầu, một hoặc nhiều ngôn ngữ.
  • Nguồn lực kỹ thuật chuyên nghiệp, kinh nghiệm
  • Hợp đồng trọn gói từ thiết bị, đường truyền, phần mềm webex
  • CMC TS làm đầu mối chính làm việc với các nhà cung cấp
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5
Dịch vụ hỗ trợ hội thảo trực tuyến (webinar)