Chuyển tới nội dung

Dịch vụ hệ thống cơ sở dữ liệu Database Services

Dịch vụ cơ sở dữ liệu Database Services gồm 6 hoạt động: Kiểm tra định kỳ hệ thống CSDL; Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 hệ thống CSDL; Nâng cấp, vá lỗi cập nhật hệ thống CSDL, Chuyển đổi hệ thống CSDL; Tư vấn giải pháp CSDL; Cài đặt tiêu chuẩn hệ thống CSD

Dịch vụ cơ sở dữ liệu, kiểm tra định kỳ hệ thống CSDL, đảm bảo hiệu suất, chủ động hạn chế rủi ro và hỗ trợ kỹ thuật 24/7 và đảm bảo theo các khuyến cáo tốt nhất từ hãng.

CMC TS sở hữu đội ngũ kỹ sư tư vấn, triển khai chuyên trách về hệ thống CSDL có kinh nghiệm, kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng chuyên sâu giúp hệ thống của khách hàng luôn luôn ở điều kiện sẵn sàng, hoạt động với hiệu suất cao nhất cùng với độ bảo mật an toàn cao.


Tính năng
 • Kiểm tra, phân tích và báo cáo về hoạt động hệ thống CSDL định kỳ.
 • Đảm hệ thống CSDL hoạt động ổn định, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động hệ thống ngoài kế hoạch.
 • Phát hiện các rủi ro tiềm ẩn của các hệ thống dữ liệu, các yếu tố có thể làm ngừng hệ thống và có các phương án khắc phục kịp thời hiệu quả.
 • Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống CSDL 24/7 bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết.
 • Nâng cấp, vá lỗi cập nhật hệ thống CSDL: Nâng cấp hệ thống CSDL từ phiên bản cũ lên phiên bản mới hơn, cập nhật vá lỗi bảo mật cho các hệ thống CSDL
 • Chuyển đổi hệ thống CSDL giữa các hệ điều hành và chuyển đổi nền tảng CSDL
 • Tư vấn giải pháp CSDL: Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì database được cung cấp tập trung vào database Oracle và những thành phần liên quan như máy chủ, hệ điều hành và thiết bị lưu trữ. Dịch vụ tư vấn bao gồm việc tư vấn cho khách hàng phương án tổ chức hệ thống, chiến lược sao lưu dữ liệu, hệ thống dự phòng và giám sát hoạt động truy xuất vào database
 • Cài đặt tiêu chuẩn hệ thống CSDL: Cài đặt các hệ thống CSDL với các quy trình chặc chẽ, đảm bảo các tiêu chuẩn từ thiết kế cho đến cài đặt và vận hành hệ thống

Lợi ích

Với dịch vụ Kiểm tra định kỳ hệ thống CSDL:

 • Báo cáo chi tiết thông tin hệ thống trong toàn bộ quá trình thực hiện
 • Khuyến cáo các vấn đề cần điều chỉnh
 • Đề nghị kế hoạch thực hiện

Với dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 hệ thống CSDL:

 • Hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ hoặc từ xa
 • Xử lý tất cả các lỗi phát sinh liên quan đến hệ thống CSDL
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến hiệu suất hoạt động hệ thống CSDL • Hỗ trợ cấu hình, nhân bản, phục hồi hệ thống CSDL
 • Đáp ứng nhu cầu hoạt động 24/7 của các hệ thống CSDL

Với dịch vụ Nâng cấp, vá lỗi cập nhật hệ thống CSDL:

 • Kế hoạch chi tiết nâng cấp và cập nhật
 • Hệ thống CSDL sau khi đã nâng cấp
 • Tài liệu và hướng dẫn vận hành hệ thống
 • Tăng tính bảo mật, dự phòng cho các lỗi tiềm ẩn trên hệ thống CSDL

Với dịch vụ chuyển đổi hệ thống CSDL:

 • Khả năng sẵn sàng cao của hệ thống
 • Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động hệ thống
 • Nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống
 • Giảm thiểu chi phí, giảm thiểu các rủi ro trong quá trình chuyển đổi

Với dịch vụ Tư vấn giải pháp CSDL:

Bảng liệt kê các phương án tổ chức hệ thống bao gồm: chính sách backup, hệ thống dự phòng, chính sách an ninh hệ thống, nâng cấp Database, nâng cấp cấu hình phần cứng, phần mềm hệ thống và quy trình quản trị Database

Với dịch vụ Cài đặt tiêu chuẩn hệ thống CSDL:

Hệ thống CSDL hoạt động đúng, ổn định, đáp ứng các yêu cầu hiệu suất hệ thống

Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5
Dịch vụ hệ thống cơ sở dữ liệu Database Services