Chuyển tới nội dung

Hệ thống thông tin địa lý GIS

Hệ thống thông tin địa lý GIS bao gồm Cổng thông tin địa lý, Ứng dụng cho người dân, Mobile App khảo sát, Hỗ trợ ra quyết định và Quản trị thông minh. CMC TS đã triển khai thành công hệ thống GIS cho tỉnh Kiên Giang và Vĩnh Phúc.

GIS PORTAL

 • Công bố dữ liệu GIS của 15 sở ngành và các công ty nhà nước (250+ lớp dữ liệu), bao gồm: Sở TNMT; Sở TTTT; Sở Y tế; Sở GDĐT; Sở Công thương; Sở NN&PTNN; Sở KHĐT; Sở Xây dựng;  Sở VHTTDL; Ngân hàng nhà nước; Công ty cấp nước; Điện lực; Ban Dân tộc; Ban QL khu kinh tế; UBND các thị xã,…
 • Cho phép tạo không giới hạn các bản đồ chuyên ngành và xuất bản các lớp thông tin dưới dạng các dịch vụ theo chuẩn quốc tế OGC.
 • Chuyển đổi dữ liệu giữa các hệ tọa độ linh hoạt (VN2000; WGS 84, UTM 48,…)
 • Tích hợp nhiều dịch vụ bản đồ (Routing service – tối ưu đường đi; Place service – dịch vụ tìm địa chỉ; Location service – định vị vị trí; GeoProcessing – các dịch vụ chồng xếp, xử lý không gian; MapEditor – nền tảng quản lý dữ liệu không gian và xây dựng bản đồ trực tuyến…)
 • Hỗ trợ nhiều công cụ khai thác & khai phá, chia sẻ dữ liệu cho người dùng.
 • Liên kết dữ liệu thông qua trục tích hợp LGSP Kiên Giang

OPEN DATA CHO NGƯỜI DÂN

 • Cho phép người dùng tự quản trị kho CSDL GIS của mình và chủ động tải lên các lớp dữ liệu GIS hoặc sử dụng nhiều lớp dữ liệu GIS từ cộng đồng.
 • Cho phép người dùng có thể tạo hoặc tham gia vào các nhóm nội bộ để cùng chia sẻ các nguồn dữ liệu GIS hoặc tài liệu chuyên ngành.
 • Cung cấp đầy đủ các chức năng tạo lập bản đồ, tích hợp vào bản đồ các lớp dữ liệu của cá nhân người dùng, của nhóm và của cộng đồng để xây dựng các bản đồ phù hợp.
 • Cung cấp các công cụ để trình bày hiển thị, định dạng lớp thông tin.
 • Cung cấp các tiện ích để quản trị việc chia sẻ dữ liệu, theo dõi biến động cập nhật, đánh giá chất lượng dữ liệu tới toàn bộ người dùng.
 • Cung cấp các công cụ phân tích GIS nâng cao và các công cụ truy vấn, khai thác dữ liệu.

HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH KHÔNG GIAN: Tham mưu cho các cấp lãnh đạo

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định là tổ hợp của nhiều nhóm công cụ chuyên sâu nhằm tập trung giải quyết và xử lý tính toán các vấn đề quản lý cụ thể ở góc độ kỹ thuật, làm cơ sở cho công tác tham mưu về chuyên môn và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định. Các nhóm tính năng chính bao gồm:

 • Nhóm công cụ tích hợp các lớp bản đồ từ nhiều nguồn (chính thức từ cổng thông tin, từ cộng đồng, từ dữ liệu của cá nhân chuyên gia nghiên cứu..). Các lớp bản đồ sẽ là đầu vào cho quá trình phân tích.
 • Nhóm các công cụ lọc, truy vấn không gian, tìm kiếm thuộc tính kết hợp với nhau để khoanh vùng nghiên cứu, xử lý phân loại đối tượng.
 • Nhóm các công cụ phân tích GIS chuyên sâu (phân tích không gian, tạo lập vùng đệm mở rộng, xử lý chồng xếp giữa các lớp, tính toán lộ trình tối ưu, phân tích và phân cụm tự động theo nhiều yếu tố, tính toán mật độ phân bố tập trung, tối ưu lộ trình, thống kê và trích xuất các đối tượng không gian) trên các lớp thông tin.

NỀN TẢNG THIẾT KẾ ỨNG DỤNG MOBILE KHẢO SÁT

 • Cho phép tạo dự án/nhiệm vụ khảo sát thông qua việc xây dựng các đầu việc chi tiết và giám sát thực hiện thời gian thực.
 • Cho phép tạo biểu mẫu khảo sát động thông qua trình thiết kế trực quan, tùy biến linh hoạt trên nền tảng Web.
 • Cho phép tổ chức việc phân công cho các thành viên với nhiều công cụ hỗ trợ tính toán tối ưu về lộ trình, đường đi, ước lượng chi phí, tính toán khu vực ưu tiên phân công.
 • Cung cấp cho các thành viên trong các tổ, đội, nhóm khảo sát ứng dụng di động trên các nền tảng Android và iOS (hoạt động ở cả chế độ online/offline) với rất nhiều tính năng hỗ trợ (tích hợp bản đồ số, định vị cá nhân và vị trí các thành viên trong nhóm, đồng bộ thông tin khảo sát hai chiều, gợi ý về lộ trình khảo sát, nhắc nhở về tiến độ thu thập…)
 • Cho phép giám sát thời gian thực vị trí, trạng thái các thành viên thu thập ngoài thực địa trên nền bản đồ với các thông số đánh giá, thống kê hiệu quả thực hiện công việc.
 • Cho phép tổng hợp thời gian thực toàn bộ kết quả thu thập của các thành viên dưới dạng số liệu online với các công cụ phân tích GIS chuyên sâu đi kèm.
Điểm nổi bật

CMC TS đã triển khai thành công hệ thống GIS cho tỉnh Kiên Giang và Vĩnh Phúc.

Điểm nổi bật về công nghệ:

 • Kiến trúc chính: SOA (với các thành phần micro services) , tương thích với khung tham chiếu về giải pháp chính phủ điện tử LGSP, NGSP và mô hình dịch vụ trục tích hợp ESB
 • Nền tảng công nghệ chung: .NET, REACT NATIVE, TPL, POSTGRES
 • Realtime toàn hệ thống, làm nền tảng phát triển các ứng dụng có tính chất điều hành tức thời và báo cáo giám sát thời gian thực
 • Công nghệ Mobile: React Native (Android, iOS,…) hỗ trợ thu thập, khảo sát và tác nghiệp
 • Triển khai trên các các môi trường Window, Linux
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5
Hệ thống thông tin địa lý GIS