Chuyển tới nội dung

Dịch vụ Hỗ trợ sử dụng dịch vụ điện tử

Tại mọi thời điểm, CMC TS đảm bảo luôn có nhân viên tiếp nhận các thắc mắc hoặc yêu cầu trợ giúp của khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành khai thác hệ thống dịch vụ điện tử.

Tính năng

1. Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra và hỗ trợ người dùng

  • Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra và và hướng dẫn sử dụng chức năng ứng dụng
  • Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra và hướng dẫn người dùng sử dụng các chức năng ứng dụng để tra cứu số liệu mong muốn
  • Tiếp nhận và xử lý các đề xuất, các vướng mắc hoặc lỗi ứng dụng
  • Kiểm tra hoạt động của ứng dụng sau khi khắc phục lỗi hệ thống, lỗi CSDL hay lỗi đường truyền
  • Tiếp nhận, kiểm tra và hướng dẫn xử lý các lỗi không vào đường ứng dụng do lỗi hệ thống, lỗi CSDL hoặc lỗi đường truyền

2. Lập báo cáo hướng dẫn xử lý các vấn đề thường gặp

  • Lập báo cáo hỗ trợ
  • Xây dựng tài liệu hướng dẫn xử lý các tình huống thường gặp

3. Xây dựng công cụ hoặc câu lệnh để khai thác số liệu theo yêu cầu (chưa được đáp ứng trên chức năng ứng dụng)

  • Tiếp nhận, phân tích yêu cầu; xây dựng công cụ hoặc câu lệnh khai thác dữ liệu

4. Đối soát dữ liệu giữa các hệ thống ứng dụng

  • Định kỳ lập báo cáo đối soát dữ liệu sử dụng công cụ hay câu lệnh sẵn có
  • Kiểm tra, phối hợp đối soát giữa các ứng dụng
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5
Dịch vụ Hỗ trợ sử dụng dịch vụ điện tử