Chuyển tới nội dung

Di chuyển lên Microsoft Azure IaaS

  • Migrate VM
  • DR Site
  • Backup Service
  • File Service
  • OMS Service
Điểm nổi bật
  • Triển khaiMigrateứng dụng từ Server vật lý hoặc ảo hóa lên Azure (Re-Host Migration)
  • Triển khai AzureBackupđểBackupdữ liệu từOn-Premiselên Azure
  • Triển khai AzureFileService thay thế cho hệ thốngFileServer truyền thống
  • Triển khai Azure DRSiteđể tăng dự phòng cho DC dướiOn-Premise
  • Triển khai Azure OMS đểmonitor, giám sát, cảnh báo tình trạng hoạt động của ứng dụng
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5