Chuyển tới nội dung

Giải pháp xử lý ảnh Viễn thám

Giải pháp xử lý ảnh Viễn thám do CMC TS tư vấn và triển khai gồm các tính năng nổi bật như tải và xử lý tự động ảnh viễn thám, tra cứu và phân tích dữ liệu cũng như giám sát - cảnh báo các biến động bất thường.

Xử lý ảnh viễn thám

Quy trình: Quản lý CSDL ảnh viễn thám → Xử lý tự động, bán tự động theo quy trình: 

  • Tạo các ảnh tổ hợp màu => phục vụ hiển thị và so sánh, đánh giá bằng mắt thường
  • Tính toán, tạo các ảnh chỉ số thực vật
  • Thống kê theo không gian, thời gian và theo dõi, cảnh báo bất thường

Tra cứu, phân tích và khai thác dữ liệu

  • Hiển thị kết quả: Danh sách các khu vực phát hiện biến động và các thông tin: địa điểm, diện tích, loại hình sử dụng đất hiện trạng và theo quy hoạch; và tổng hợp thống kê
  • Công cụ tìm đường: Chỉ đường đến các khu vực cần khảo sát thực địa
  • Quản lý và nhập: Cập nhật thông tin về các khu vực có biến động và các thông tin liên quan (thực trạng, phương án xử lý, tình trạng xử lý, hình ảnh…)

Giám sát và cảnh báo biến động bất thường

  • Xử lý, phân tích ảnh tự động - Phát hiện và cảnh báo các biến động theo không gian và thời gian
  • Các biến động liên quan chuyển đổi mục đích sử dụng đất: chuyển đổi đất rừng; đất nông nghiệp, đất mặt nước thành loại sử dụng đất khác (chuyển thành đất trống; hoặc đất ở, đất giao thông, xây dựng; hoặc đất mặt nước)
  • Quy mô khu vực biến động từ 100m2 trở lên (do độ phân giải ảnh Sentinel -2 là 10m x 10m)
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5
Giải pháp xử lý ảnh Viễn thám