Chuyển tới nội dung

Giải pháp Quản lý tái bảo hiểm cho doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ

Giải pháp quản lý tái bảo hiểm do CMC TS triển khai nhằm quản lý các thông tin nhượng tái, nhận tái bảo hiểm, đưa ra các phương án tái bảo hiểm tối ưu và quản lý tích tụ rủi ro với chi phí hợp lý.

Hệ thống quản lý tái bảo hiểm thực hiện việc nhượng và nhận tái bảo hiểm với các công ty bảo hiểm khác. Chương trình cho phép quản lý các thông tin nhượng tái, nhận tái bảo hiểm, theo dõi thanh toán với các nhà tái, đưa ra các phương án tái bảo hiểm tối ưu và quản lý tích tụ rủi ro.

Điểm nổi bật
 • Hỗ trợ Đa tiền tệ - Đa ngôn ngữ và hỗ trợ chuẩn tiếng Việt Unicode, quản lý khách hàng – đại lý, phần mềm được tham số hóa tối đa. 
 • Quản lý chung đơn bảo hiểm, sửa đổi bổ sung, phí bảo hiểm, quản lý khiếu nại và bồi thường, thông báo tổn thất, dự kiến bồi thường, thực tế bồi thường và các nội dung liên quan 
 • Phân hệ tái bảo hiểm quản lý Tái cố định theo đủ các cơ chế tái, tái tạm thời, đồng bảo hiểm, phân hệ thanh toán giúp quản lý công nợ, phí tái, tiền bồi thường, hoa hồng cho các nhà tái.
 • Hệ thống bảo hiểm và kế toán tập trung, đáp ứng các quy định về báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả sử dụng

Tính năng
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý hợp đồng tái bảo hiểm cố định
 • Quản lý hợp đồng tái bảo hiểm tạm thời
 • Hỗ trợ tính toán tham số tái cho đơn bảo hiểm
 • Quản lý các sửa đổi bổ sung từ đơn gốc liên quan đến tái
 • Quản lý thông tổn thất từ nghiệp vụ gốc và tính toán thông tin đòi bồi thường nhà tái
 • Quản lý công nợ nhà tái
 • Lập bảng kê – báo cáo
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5
Khách hàng tiêu biểu
Tập đoàn Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt
Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp (UIC)
Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp (UIC)
Câu hỏi thường gặp

Tái bảo hiểm là gì?

Tái bảo hiểm là việc chuyển giao một phần rủi ro từ công ty bảo hiểm gốc sang các nhà tái bảo hiểm. Với chức năng của mình, tái bảo hiểm giúp các công ty bảo hiểm gốc có thể cấp các đơn bảo hiểm có số tiền bảo hiểm lớn hơn rất nhiều so với năng lực tài chính của mình. Khi có tổn thất, công ty bảo hiểm gốc có thể thu đòi từ các nhà nhận tái số tiền bồi thường tương ứng với mức độ tham gia của các nhà tái. Như vây hoạt động tái bảo hiểm có chức năng đảm bảo an toàn về tài chính cho công ty bảo hiểm gốc.

Tại sao nên sử dụng phần mềm này?

Chương trình cho phép quản lý các thông tin nhượng tái, nhận tái bảo hiểm, theo dõi thanh toán với các nhà tái, đưa ra các phương án tái bảo hiểm tối ưu và quản lý tích tụ rủi ro.

Tính năng ưu việt của phần mềm này?

- Quản lý sản phẩm.
- Quản lý hợp đồng tái bảo hiểm cố định.
- Quản lý hợp đồng tái bảo hiểm tạm thời.
- Hỗ trợ tính toán tham số tái cho đơn bảo hiểm.
Quản lý các sửa đổi bổ sung từ đơn gốc liên quan đến tái.
- Quản lý thông tổn thất từ nghiệp vụ gốc và tính toán thông tin đòi bồi thường nhà tái.
- Quản lý công nợ nhà tái.
- Lập bảng kê – báo cáo.