Chuyển tới nội dung

Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật và Bảo trì Data center/Server room

CMC TS cung cấp dịch vụ bảo trì DC-DR, hỗ trợ vận hành và xử lý sự cố facility và bảo trì định kỳ cho hệ thống hạ tầng (facility) của DC/SR.

Lợi ích

Dịch vụ bảo trì Data center/Server room

  • Báo cáo bảo trì phải về hiện trạng hệ thống, các nguy cơ tiềm ẩn (nếu có) và phương án xử lý
  • Đảm hệ thống họat động an tòan và tuổi thọ cao, ngăn ngừa trước một số rủi ro có thể lường trước được. (cảnh báo hư hỏng, thay thế linh kiện/thiết bị nhanh cho doanh nghiệp)

Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật Data center/Server room

  • Kiểm tra, lập tài liệu hệ thống, lập hướng dẫn vận hành, quy trình vận hành, quy định kiểm tra kiểm soát
  • Phân tích báo cáo vận hành
  • Hỗ trợ xử lý sự cố thiết bị qua điện thọai hoặc on-site
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5
Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật và Bảo trì Data center/Server room