Chuyển tới nội dung

Hệ thống Quản lý thông tin Đất đai C-LIS

Hệ thống Quản lý thông tin Đất đai của CMC là hệ thống phần mềm cho phép Tỉnh lưu trữ, tra cứu, quản lý thông tin đất đai thuộc địa bàn Tỉnh trên nền bản đồ số (GIS – Geographic Information System).

Giải pháp của CMC sẽ hỗ trợ Tỉnh cải thiện dịch vụ cung cấp thông tin đất đai tới người dân một cách nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo quyền truy cập thông tin đất đai theo các cấp độ được quy định.

Điểm nổi bật

Hệ thống được triển khai trên hạ tầng thiết bị bao gồm các máy chủ hiệu năng cao, tủ đĩa lưu trữ có dung lượng lớn, có tính đến tính sẵn sàng cao (HA - High Availability), và áp dụng giải pháp sao lưu backup để đảm bảo an toàn về dữ liệu khi có sự cố. CMC sẵn sàng cung cấp hệ thống cho Chủ đầu tư dưới nhiều phương thức khác nhau:

  • Chủ đầu tư đầu tư mua sắm hạ tầng thiết bị theo khuyến nghị của CMC; CMC cung cấp các dịch vụ về bản quyền phần mềm; cài đặt và triển khai; tùy chỉnh phần mềm theo yêu cầu nghiệp vụ mở rộng, đặc thù; đào tạo hướng dẫn sử dụng;..
  • Chủ đầu tư thuê lại trọn gói hệ thống C-LIS của CMC để vận hành, khai thác sử dụng (CMC sẽ đầu tư trước toàn bộ chi phí hạ tầng thiết bị, bản quyền phần mềm; cài đặt và triển khai; tùy chỉnh phần mềm theo yêu cầu nghiệp vụ mở rộng, đặc thù; đào tạo hướng dẫn sử dụng;…)

Tính năng

Các phân hệ chức năng chính của hệ thống gồm có:

  • Quản lý hồ sơ đất đai;
  • Quản lý dữ liệu bản đồ địa chính;
  • Đăng ký đất đai;
  • Quản lý giá đất;
  • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
  • Thống kê, kiểm kê.
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5