Chuyển tới nội dung

Hỗ trợ kỹ thuật DC-DR

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật DC-DR bao gồm: kiểm tra, lập hướng dẫn vận hành,  lập tài liệu hệ thống, quy trình vận hành, quy định kiểm tra kiểm soát, phân tích báo cáo vận hành, hỗ trợ xử lý sự cố thiết bị qua điện thoại hoặc trực tiếp tại Doanh nghiệp.


 

Đặc điểm của dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật DC-DR

  • Dịch vụ hỗ trợ các vấn đề khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống thuộc DC-DR hoạt động ổn định,vận hành liên tục. 
  • Kiểm tra và lập hướng dẫn vận hành, lập tài liệu hệ thống, quy trình vận hành, quy định kiểm tra kiểm soát, hỗ trợ xử lý sự cố thiết bị nếu có, phân tích báo cáo vận hành. 
  • Trực tiếp đến nơi khách hàng hoặc hỗ trợ nhân sự xử lý sự cố qua điện thoại.
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5