Chuyển tới nội dung

Dịch vụ tối ưu chi phí AWS (AWS Cost Optimization)

Với dịch vụ này, CMC TS giúp doanh nghiệp kiểm soát chi tiêu cho AWS và tối ưu hoá chi phí, đồng thời đảm bảo tính khả dụng và khả năng mở rộng của hệ thống phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Việc tối ưu hóa chi phí nên được thực hiện thường xuyên. Với các chỉ số giám sát chi tiết, chủ doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi các hành động khắc phục đã được thực hiện. Độ dài của mỗi chu kỳ tối ưu sẽ phụ thuộc vào tần suất khởi tạo và triển khai hệ thống mới của doanh nghiệp trên nền tảng đám mây

Điểm nổi bật
  • RIGHT SIZING: Lựa chọn cấu hình và dịch vụ phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế, bao gồm đánh giá thường xuyên, cấu hình hệ thống và tự động mở rộng quy mô, thiết lập một loạt các chỉ số giám sát, v.v.
  • COMPUTE OPTIMIZING​: Tùy chọn phù hợp cho khối lượng công việc và triển khai các phiên bản tương xứng, bạn có thể tiết kiệm tới 72% chi phí hàng tháng trên AWS.
  • STORAGE OPTIMIZING​: Cấu hình gói lưu trữ phù hợp để giữ an toàn cho dữ liệu của bạn trên đám mây: được bảo mật chặt chẽ, khả dụng khi bạn cần với các gói chi phí thấp nhất.
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5