Chuyển tới nội dung

Giải pháp Quản lý Bảo hiểm sức khỏe

Giải pháp bảo hiểm sức khỏe liên kết giữa công ty Bảo hiểm và Ngân hàng nhằm mang lại lợi ích tối đa cho các bên tham gia. Các công ty bảo hiểm có thể phân tích, kiểm tra thông tin khách hàng nhằm tránh trục lợi bảo hiểm.

Giải pháp phần mềm dựa trên các công nghệ hiện đại nhằm liên kết giữa công ty Bảo hiểm, Ngân hàng, Người được Bảo hiểm và các Giám định viên sức khỏe nhằm mang lại lợi ích tối đa cho các bên tham gia vào quá trình bảo hiểm sức khỏe.

Điểm nổi bật
 • Hỗ trợ Đa tiền tệ - Đa ngôn ngữ và hỗ trợ chuẩn tiếng Việt Unicode, tự động nhắc nhở qua email, phần mềm được tham số hóa tối đa. 
 • Bệnh viện có thể được xác nhận ngay khi có bệnh nhân đến bảo lãnh viện phí nhằm giảm rủi ro về chi trả trong quá trình khám chữa bệnh
 • Công ty Bảo hiểm có thể biết chi tiết các quyền lợi và kiểm tra, phân tích nhằm tránh trục lợi bảo hiểm.
 • Cán bộ TPA có thể ở bất kỳ đâu kiểm tra, xác nhận bảo lãnh viện phí, người được bảo hiểm có thể truy vấn thông tin về bảo hiểm của mình.
 • Giao diện web based tiết kiếm chi phí triển khai và vận hành cho doanh nghiệp
 • Hệ thống sử dụng công nghệ hiện đại

Tính năng

Các module chức năng chính:

 • Ngân Hàng Chào phí (bankcassurance)
 • Quản lý khách hàng đại lý
 • Cấp đơn Sức khỏe cho cá nhân hoặc tổ chức và in thẻ
 • Bệnh viện thông báo Bảo lãnh viện phí, TPA
 • Giám định và bồi thường tổn thất và nhập chi tiết về các quyền lợi bảo hiểm.
 • Báo cáo và phân tích

Lợi ích
 • Bệnh viện có thể được xác nhận ngay khi có bệnh nhân đến bảo lãnh viện phí nhằm giảm rủi ro về chi trả trong quá trình khám chữa bệnh
 • Công ty Bảo hiểm có thể biết chi tiết các quyền lợi và kiểm tra, phân tích nhằm tránh trục lợi bảo hiểm.
 • Cán bộ TPA có thể ở bất kỳ đâu kiểm tra, xác nhận bảo lãnh viện phí.
 • Người được bảo hiểm có thể truy vấn thông tin về bảo hiểm của mình.
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5
Khách hàng tiêu biểu
Tập đoàn Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt
Câu hỏi thường gặp

Đối tượng nào có thể sử dụng phần mềm này?

Công ty bảo hiểm, bệnh viện, cán bộ TPA, người được bảo hiểm.

Vì sao nên sử dụng phần mềm này?

- Hạn chế tối đa rủi ro về bồi thường bảo hiểm, trục lợi bảo hiểm.
- Phần mềm được tham số hóa tối đa. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm phát sinh thêm sản phẩm mới người dùngcó thể định nghĩa thêm.

Lợi ích mà các đối tượng sử dụng phần mềm có thể nhận được?

- Bệnh viện có thể được xác nhận ngay khi có bệnh nhân đến bảo lãnh viện phí nhằm giảm rủi ro về chi trả trong quá trình khám chữa bệnh
- Công ty Bảo hiểm có thể biết chi tiết các quyền lợi và kiểm tra, phân tích nhằm tránh trục lợi bảo hiểm.
- Cán bộ TPA có thể ở bất kỳ đâu kiểm tra, xác nhận bảo lãnh viện phí.
- Người được bảo hiểm có thể truy vấn thông tin về bảo hiểm của mình.

Dữ liệu được lưu trữ ở đâu?

Dữ liệu được lưu trữ tại máy chủ của công ty bảo hiểm, dữ liệu được truy cập thông qua internet.