Chuyển tới nội dung

Thanh toán đa phương Bank Pay

Hệ thống Bank Pay do CMC TS tư vấn và triển khai sẽ cung cấp cho ngân hàng một giao diện thanh toán thuận tiện, đơn giản, an toàn bảo mật cao.

Giải pháp này đem lại cho ngân hàng một giải pháp trọn gói đáp ứng được các nghiệp vụ phát sinh cũng như các yêu cầu mới của nghiệp vụ thanh toán.


Tính năng
  • Quản trị hệ thống: Yêu cầu hệ thống có chức năng quản lý người dùng và các thông tin liên quan đến người dùng như thông tin cá nhân, quyền hạn sử dụng các chức năng của hệ thống
  • Chuyển tiền: Cho phép người dùng  khởi tạo giao dịch chuyển tiền đi thủ công hoặc upload file chuyển tiền đi, giao dịch được Import/FTP tự động từ CoreBanking của Đối tác vào BankPay để xử lý chuyển tiếp đi qua hệ thống BankPay
  • Tra soát: Cho phép tạo điện tra soát khi Ngân hàng có nhu cầu điều chỉnh thông tin của giao dịch chuyển tiền trên BankPay và giao dịch đã được gửi tới BankPay
  • Báo cáo: Cung cấp tính năng theo dõi các loại báo cáo chi tiết và báo cáo tổng hợp; Tính năng có thể phát triển các báo cáo theo yêu cầu của người dùng.
  • Truy vấn thông tin: Truy vấn thông tin cho phép người dùng vấn tin tài khoản của ngân hàng, xem chi tiết nội dung giao dịch, lịch sử giao dịch, vấn tin trạng thái giao dịch (theo thời gian thực) được xử lý tại ngân hàng
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5