Chuyển tới nội dung

Dịch vụ thanh toán AWS (AWS Billing Service)

CMC TS cung cấp dịch vụ thanh toán cho doanh nghiệp tại Việt Nam sử dụng dịch vụ AWS với hoá đơn VAT điện tử.
Điểm nổi bật
  • HÓA ĐƠN VAT HỢP PHÁP: Hóa đơn điện tử của CMC TS hoàn toàn đủ điều kiện cho báo cáo thuế và hoạt động kế toán khác
  • MIỄN PHÍ 100% CHI PHÍ HÓA ĐƠN: Không mất thêm bất cứ phụ phí nào để hóa hóa đơn điện tử cho tất cả các chi phí sử dụng AWS
  • DỊCH VỤ TRẢ TRƯỚC: Hỗ trợ dòng tiền và hoạt động quản lý tài chính của doanh nghiệp
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5