Chuyển tới nội dung
CMC TS triển khai hệ thống quản trị tập trung cho doanh nghiệp ngành năng lượng

CMC TS triển khai hệ thống quản trị tập trung cho doanh nghiệp ngành năng lượng

04-10-2021
CMC TS đã triển khai Hệ thống quản trị tập trung cho một doanh nghiệp ngành năng lượng với quy mô 22,000 người dùng tại 30 chi nhánh.
Thách thức
  • Công ty chưa có một hệ thống tổng thể về quản trị tập trung, hệ thống QTTT trước đây chỉ dừng lại ở mức đơn vị.
  • Hệ thống cũ không trao quyền cho từng người dùng: người dùng có nhu cầu chỉnh sửa thông tin sẽ phải làm việc qua admin đơn vị, gây mất thời gian và bị động.

Trước thách thức như vậy, Doanh nghiệp năng lượng này có những yêu cầu về hệ thống:

  • Hệ thống QTTT mới cần được chia nhỏ vai trò độc lập cho từng đơn vị, không gây ảnh hưởng đến các đơn vị khác tại công ty.
  • Hệ thống QTTT mới có thể kết nối toàn bộ máy tính, khởi tạo toàn bộ người dùng của các đơn vị vào hệ thống QTTT của công ty.
  • Đảm bảo dữ liệu người dùng không ảnh hưởng đến hệ thống khác của công ty.
Giải pháp
  • CMC TS triển khai giải pháp Active Directory của Microsoft để xây dựng hệ thống QTTT cho toàn bộ đối tượng người dùng của doanh nghiệp.
  • Để xây dựng hệ thống quản trị vận hành của từng đơn vị: CMC TS triển khai giải pháp AD Manager Plus của hãng Manageengine.
  • CMC TS triển khai giải pháp AD Self Service của Manageengine để hỗ trợ người dùng chủ động cập nhật thông tin cá nhân.
Kết quả
  • CMC TS đã hoàn thành sớm dự án so với kế hoạch ban đầu cho doanh nghiệp với 30 đơn vị trực thuộc, 22,000 người dùng.
  • Nền tảng hạ tầng QTTT do CMC TS triển khai là tiền đề để doanh nghiệp xây dựng các hệ thống, giải pháp khác liên quan đến người dùng (về nhân sự, quy trình,…) và chuyển đổi lên cloud.

53 bầu chọn / Điểm: 1