Chuyển tới nội dung
Chuyển đổi số
Doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam xây dựng DR trên nền tảng đám mây Microsoft Azure

Doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam xây dựng DR trên nền tảng đám mây Microsoft Azure

28-12-2021
Một trong những nhà máy lọc hoá dầu lớn nhất Việt Nam đã lựa chọn CMC TS là đối tác triển khai DR (Disaster Recovery) trên hạ tầng Microsoft Azure. Đây là DR dự phòng để bảo vệ và phục hồi CSDL các ứng dụng quan trọng của nhà máy khi thảm hoạ xảy ra, đảm bảo an toàn về hạ tầng CNTT.
Thách thức

Trong quá trình mở rộng sản xuất - kinh doanh, hợp tác với đối tác quốc tế và thu hút thêm vốn đầu tư, doanh nghiệp (DN) đứng trước yêu cầu quan trọng và cấp bách: Xây dựng site dự phòng để bảo vệ và phục hồi dữ liệu của nhà máy khi thảm hoạ xảy ra, đảm bảo an toàn về hạ tầng CNTT.

Giải pháp

CMC TS đã hỗ trợ DN đưa CSDL các ứng dụng vận hành lên đám mây Azure, đảm bảo yêu cầu khắt khe theo chuẩn quốc tế.

Đội ngũ chuyên gia mảng System, Network, Security, Azure đã tư vấn và thiết kế mô hình Hybrid nhằm dịch chuyển dữ liệu ứng dụng và đảm bảo duy trì được mô hình DC – DR cho hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo các chỉ số RPO/RTO (Thời gian/Thời điểm phục hồi dữ liệu) và SLA theo đúng yêu cầu khắt khe của khách hàng.

Kết quả

Khi dự án xây dựng DR trên nền tảng Azure hoàn thành, DN tối ưu được chi phí vận hành CNTT rất nhiều so với các giải pháp DC/DR truyền thống. DN đáp ứng thêm các tiêu chí an toàn về hạ tầng CNTT để có thêm nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế.

48 bầu chọn / Điểm: 0