Chuyển tới nội dung

Chủ đề: C-Invoice


Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thông tư 32

Hiện nay, theo quy định của thông tư số 32/2011/TT-BTC, các doanh nghiệp trong nước bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử nhằm giảm thiểu chi phí và các thủ tục hành chính liên quan đến nhà nước. Vậy những thay đổi này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Miễn phí khởi tạo cho các khách sạn khi đăng ký sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử C invoice trong tháng 5

Hiện nay, theo quy định của thông tư số 32/2011/TT-BTC, các doanh nghiệp khách sạn trong nước bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử nhằm giảm thiểu chi phí và các thủ tục hành chính liên quan đến nhà nước. Đây chính là lý do mà phần mềm hóa đơn điện tử C-invoice của CMC SOFT ra đời nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng loại hình hóa đơn mới của các khách sạn.