Chuyển tới nội dung

Giải pháp Lưu trữ dành cho Chính phủ

Giải pháp Lưu trữ của CMC TS là giải pháp hỗ trợ công tác văn thư lưu trữ hiệu quả và khắc phục tối đa những hạn chế của hình thức lưu trữ thủ công.
 • Phần mềm lưu trữ eArchivist giải quyết những khó khăn trong công tác văn thư lưu trữ hiện nay và phát huy tối đa giá trị của các tài liệu lưu trữ cho các trung tâm lưu trữ Trung ương và Địa phương, các cơ quan lưu trữ của các Bộ, ngành.
 • eArchivist được thiết kết theo hướng: mềm dẻo và linh hoạt trong xử lý các quy trình nghiệp vụ, cấu trúc mở để người sử dụng dễ dàng trong việc quản trị và sửa đổi theo yêu cầu đặc thù.
Điểm nổi bật
 • Hệ lưu trữ được thiết kế theo hướng mềm dẻo và linh hoạt thuận lợi cho người sử dụng. 
 • Tài liệu lưu trữ được sắp xếp khoa học, tra cứu nhanh chóng.
 • Truy cập mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.
 • Mọi qui tắc nghiệp vụ được quản lý tập trung khiến cho cài đặt và bảo trì đơn giản.

Tính năng

Chương trình eArchivist được Module hoá theo từng nhóm nghiệp vụ, các phân hệ được sắp xếp theo quy trình quản lý văn bản từ khi thu thập cho tới khi biên mục, chỉnh lý, bảo quản…. Các module có khả năng tùy chỉnh cao theo nhu cầu của người sử dụng, cụ thể bao gồm:

1.  Thu thập

2. Bảo quản

3. Biên mục

4. Chỉnh lý

5. Kho

6. Lưu thông

7. Báo cáo

8. Khai thác trực tuyến

9. Quản trị hệ thống

Quy trình chung của phần mềm:


Lợi ích
 • Tin học hóa các nghiệp vụ: Các chức năng nghiệp vụ được kiểm soát bằng những quy trình chặt chẽ, tạo nên một hệ thống tích hợp các chức năng.
 • Quản lý dữ liệu tập trung: Dữ liệu được tổng hợp liên tục, quản lý hồ sơ xuyên suốt tất cả các khâu, có khả năng xử lý dữ liệu lớn và đưa ra báo cáo ngay tức thời.
 • Chuyên môn hóa, phân quyền chặt chẽ: Chuyên môn hóa nhưng vẫn tạo môi trường cộng tác thân thiện, khả năng phân quyền chặt chẽ đến từng người dùng tùy theo nhiệm vụ.
 • Phần mềm nền tảng web, mô hình điện toán đám mây: Tối ưu hóa chi phí đầu tư và bảo trì,có thể truy cập dữ liệu mọi lúc mọi nơi, khả năng đảm bảo an toàn thông tin cao với 4 lớp bảo mật.
 • Giao diện hiện đại, phần mềm dễ sử dụng: Không mất nhiều thời gian làm quen với hệ thống, giao diện đảm bảo về mặt thẩm mỹ mà vẫn khoa học.
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5
Câu hỏi thường gặp

Đối tượng của phần mềm eArchivist?

Giải pháp phần mềm lưu trữ eArchivist hướng tới các đối tượng:

- Các trung tâm lưu trữ Trung ương và Địa phương.
- Cơ quan lưu trữ của các Bộ, ngành.

Phần mềm có thể triển khai trên những mô hình nào?

- Triển khai trên một máy tính cá nhân.
- Triển khai trong mạng cục bộ LAN
- Triển khai tên mạng diện rộng WAN

Những yêu cầu khi triển khai phần mềm này?

Yêu cầu máy chủ
- Phần cứng tối thiểu đề cài đặt hệ điều hành Windows Server 2008 và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Database 10gR2
- Cài đặt IIS, .Net Framework 4.0, Crystal Report

Yêu cầu máy trạm
- Internet Explorer 7 trở lên
- Microsoft Office 2003/2007/2010, Foxit reader, Font Unicode, bộ gõ tiếng Việt

Công cụ phát triển
- Bộ  MS Visual Studio .Net 2010
- Ngôn ngữ lập trình C#
- Giao diện: ASP.net, Javascript.
- Lớp giữa : Web service.
- Hệ quản trị CSDL Oracle.