Chuyển tới nội dung

Infographic: Triết lý bảo mật cho doanh nghiệp trong đại dịch

06-08-2021
Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi cách làm việc của các doanh nghiệp, xu hướng làm việc từ xa ngày càng trở nên phổ biến. Trong bối cảnh đó, vấn đề an ninh mạng đã thay đổi về căn bản, các cuộc tấn công diễn ra với quy mô ngày càng lớn và phức tạp.

Bảo mật trở thành mối quan tâm lớn đối với các cá nhân và doanh nghiệp. Xác thực đa yếu tố, chuyển dịch lên đám mây, Zero Trust và chuyên gia CNTT chính là những trụ cột bảo mật cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên công việc mới.

31 bầu chọn / Điểm: 0