Chuyển tới nội dung

RPA ứng dụng đặc biệt cho các ngành và phòng ban

16-01-2024
RPA được viết tắt của cụm từ Robotic Process Automation, có nghĩa là Tự động hóa quy trình bằng rô-bốt. Đây là một dạng công nghệ tự động hóa quy trình kinh doanh dựa trên các rô-bốt phần mềm (bot) hoặc trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI). Giải pháp RPA có thể được tùy chỉnh để phù hợp quản lý tác vụ cho nhiều ngành nghề và phòng ban.

Công nghệ thông tin

Giải pháp RPA giúp bộ phận Công nghệ thông tin (CNTT) nâng cao tính tuân thủ, giảm khối lượng công việc và rủi ro bảo mật. Những bộ phận này thường nhận được lượng lớn câu hỏi, phiếu yêu cầu hỗ trợ và những tác vụ liên quan đến bảo mật. 

RPA giảm khối lượng công việc mà bộ phận CNTT thường phải đảm trách, xử lý các tác vụ không cần đến sự can thiệp của chuyên gia, chẳng hạn như phân loại phiếu yêu cầu hỗ trợ và nhắc nhở cập nhật phần mềm. Tuy nhiên, RPA cũng có thể đảm trách cả các tác vụ của chuyên gia như kiểm tra tính tuân thủ trên các ứng dụng, cũng như thiết lập và quản lý cơ sở hạ tầng.

Nhân sự

Giải pháp RPA giúp bộ phận nhân sự giảm thời gian dành cho các tác vụ lặp đi lặp lại, gắn liền với những hoạt động như thu hút ứng viên và tiếp nhận nhân viên. Bộ phận nhân sự có thể dùng phần mềm RPA để nhanh chóng xử lý các hồ sơ khi tìm kiếm ứng viên phù hợp, có kỹ năng cao. 

Công ty cũng có thể điều chỉnh RPA cho phù hợp để thực hiện các tác vụ thông thường khi tiếp nhận nhân viên mới, ví dụ: cung cấp thông tin đăng nhập (email và mật khẩu) cho nhân viên mới, cũng như các hồ sơ cần thiết trong quy trình tiếp nhận.

Tài chính

Đối với bộ phận tài chính, điều quan trọng là phải duy trì hồ sơ sổ sách và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Các công cụ RPA nâng cao tính chính xác và độ tin cậy của công tác quản lý sổ sách và dữ liệu. 

Phần mềm RPA cũng có thể hỗ trợ bộ phận tài chính bằng cách thực hiện những phép tính tài chính (cả đơn giản và phức tạp), tự động hóa thông tin truyền đạt về các khoản phải trả, tổng hợp tự động hóa, báo cáo và xác minh các khoản thanh toán.

Bán hàng

Với giải pháp RPA, các quy trình kinh doanh bán hàng sẽ trở nên đơn giản hơn. Nhờ tự động hóa, đội ngũ bán hàng có thể tăng khối lượng thương vụ kinh doanh tiềm năng thông qua công tác tiếp cận tự động hóa, cập nhật hồ sơ và thu hút khách hàng tiềm năng mới. Một công cụ RPA cũng làm giảm nhu cầu cần tới nhân viên chuyên môn trong các tác vụ liên phòng ban thường quy. Nhờ vậy, đội ngũ bán hàng và các phòng ban khác có thể cộng tác hiệu quả hơn.

Tiếp thị 

Có nhiều cách thức mà tự động hóa robot cho quy trình có thể mang lại lợi ích cho đội ngũ tiếp thị. 

Ví dụ: phòng tiếp thị triển khai RPA để mua quảng cáo, hướng dẫn dựa trên yếu tố kích hoạt, quản lý quy trình làm việc và phân tích. Với phần mềm RPA, đội ngũ tiếp thị có thể tránh tình huống cạn kiệt ý tưởng sáng tạo và tập trung vào sáng tạo nội dung và triển khai trên thực tế.

Vận hành

RPA có thể hợp lý hóa và giảm chi phí của các quy trình vận hành khác nhau. Ví dụ: công ty có thể dùng RPA để nhanh chóng đánh giá các yêu cầu hỏi hàng và thực hiện yêu cầu trong các quy trình thu mua. Còn đối với chuỗi cung ứng, RPA quản lý các lệnh đặt hàng, truyền đạt thông tin về đơn hàng và tình trạng thực hiện, cũng như xử lý thanh toán.

 

>> TÌM HIỂU NGAY GIẢI PHÁP RPA CỦA CMC TS

1 bầu chọn / Điểm: 5