Chuyển tới nội dung
Sản Phẩm

Tổng quan

Sản Phẩm

Dịch vụ & Giải pháp

Giải pháp Xây dựng kho dữ liệu dành cho Doanh nghiệp

Giải pháp Xây dựng kho dữ liệu dành cho Doanh nghiệp

Giải pháp Xây dựng kho dữ liệu cung cấp các ứng dụng để tính toán, phân tích thông tin và xây dựng báo cáo từ nguồn dữ liệu tập trung. Đây là công cụ...
Giải pháp Quản lý hành chính

Giải pháp Quản lý hành chính

Sản phẩm thuộc sở hữu trí tuệ của CMC TS nhằm điện tử hóa các nghiệp vụ hành chính, văn phòng. Phần mềm có khả năng xử lý công việc tự động, có...
Phần mềm hóa đơn điện tử

Phần mềm hóa đơn điện tử

Phần mềm hóa đơn điện tử C-Invoice cho phép doanh nghiệp có thể tự in hóa đơn, tiết kiệm tối đa chi phí in ấn và chuyển phát cũng như kiểm soát nạn hóa...

Liên hệ