Chuyển tới nội dung
Dịch vụ IT

Tổng quan

Dịch vụ IT

CMC TS có 26 năm kinh nghiệm triển khai và quản trị dự án lớn, phạm vi toàn quốc. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Thuê ngoài CNTT, Bảo trì phần cứng, Dịch vụ vận hành & Giám sát hệ thống, Quản trị cơ sở dữ liệu, Dịch vụ an ninh an toàn thông tin,...

CMC TS sẵn sàng đáp ứng và khắc phục các sự cố một cách nhanh chóng, giảm thiểu các ảnh hưởng đến hoạt động CNTT của doanh nghiệp, giúp khách hàng quản lý hạ tầng CNTT một cách hiệu quả, khắc phục những khó khăn của việc quản lý, vận hành môi trường CNTT phức tạp, không đồng nhất. 

Dịch vụ & Giải pháp

Liên hệ