Chuyển tới nội dung
Công nghệ & Giải pháp

Công nghệ & Giải pháp

Định danh, xác thực và truy cập điện tử Identity Access Management IAM

Định danh, xác thực và truy cập điện tử Identity Access Management IAM

Quản lý danh tính & truy cập (IAM) là một thuật ngữ chung bao gồm: Danh tính người dùng, quy tắc và phần mềm quản lý xác thực cũng như các chính sách quản lý...