Chuyển tới nội dung
Tích hợp hệ thống

Tổng quan

Tích hợp hệ thống

CMC TS là nhà tư vấn, cung cấp và triển khai giải pháp CNTT tổng thể với hơn 28 năm kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp tích hợp hệ thống trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, chúng tôi cũng có hơn 50 đối tác chiến lược là các Tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như Microsoft, Dell, HPE, Cisco, Oracle,... Cùng với mạng lưới đối tác công nghệ hàng đầu, CMC TS xây dựng các giải pháp tích hợp hệ thống giúp khách hàng tối ưu chi phí, nguồn lực.

Dịch vụ & Giải pháp

Ảo hoá máy trạm VDI

Ảo hoá máy trạm VDI

Ảo hóa máy trạm (Virtual Destkop Infrastructure - VDI) là giải pháp sử dụng tài nguyên điện toán từ các máy chủ kết hợp với công nghệ ảo hóa để tạo ra hệ...
Giải pháp Core chứng khoán

Giải pháp Core chứng khoán

Hệ thống giao dịch chứng khoán mới được thiết kế cho mọi đối tượng từ khách hàng cá nhân, nhân viên dịch vụ chứng khoán, các chuyên viên môi giới...
Giải pháp Disaster Recovery DR

Giải pháp Disaster Recovery DR

CMC TS cung cấp giải pháp lưu trữ phân tán hoặc lưu trữ dữ liệu từ xa có thể từ một địa điểm khác trong hệ thống của doanh nghiệp hoặc là một vị trí...
Giải pháp hệ thống Tài trợ thương mại Trade Finance

Giải pháp hệ thống Tài trợ thương mại Trade Finance

Hệ thống sử dụng phần mềm Tài trợ thương mại của Surecomp. CMC sẽ thực hiện điều phối dự án và hỗ trợ kỹ thuật (first line support) sau khi hệ thống...
Giải pháp Ngân hàng lõi Core Banking

Giải pháp Ngân hàng lõi Core Banking

Core Banking hiện được xem là hạt nhân, là trung tâm của hệ thống thông tin trong một hệ thống ngân hàng và nhiều hệ thống tài chính khác.
Giải pháp xây dựng hạ tầng Data Center

Giải pháp xây dựng hạ tầng Data Center

Việc xây dựng Trung tâm Dữ liệu tiêu chuẩn sẽ đảm bảo mục tiêu tối ưu cho hoạt động, đảm bảo tính sẵn sàng, tính thuận tiện trong vận hành cũng như...
Giải pháp Xây dựng phòng máy chủ Server Room

Giải pháp Xây dựng phòng máy chủ Server Room

Giải pháp hạ tầng cho một phòng máy chủ an toàn hiện đại với các thành phần chủ yếu như UPS, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống cáp cấu trúc, báo...
Hạ tầng siêu hội tụ HCI

Hạ tầng siêu hội tụ HCI

Siêu hội tụ (Hyperconverged Infrastructure) là hạ tầng với kiến trúc hệ thống lấy phần mềm làm trung tâm, được tích hợp chặt chẽ vào trong các Compute node,...

Liên hệ