Chuyển tới nội dung

Azure Windows Virtual Desktop

Với tình hình làm việc từ xa trở thành “điều bình thường mới”, điều quan trọng là các doanh nghiệp phải luôn có các giải pháp hỗ trợ nhân viên. Windows Virtual Desktop (WVD) cung cấp trài nghiệm làm việc từ xa an toàn & hiệu quả.
  • Làm việc từ xa trên mọi nền tảng
  • Tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng
  • Bảo mật tối đa với hạ tầng Azure
Điểm nổi bật

Hỗ trợ từ chuyên gia CMC TS

  • Xây dựng thiết kế hệ thống WVD theo tiêu chuẩn của Microsoft
  • Quy hoạch nhu cầu sử dụng của người dùng tương ứng lới các profile WVD
  • Thiết lập hệ thống WVD trên môi trường Azure
  • Dự trù chi phí Azure trong tương lai khi mở rộng giải pháp

Tính năng

Quy trình triển khai:

Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm