Chuyển tới nội dung

Giải pháp Nhận diện khuôn mặt (Face Recognition) CIVAMS

CIVAMS là giải pháp nhận diện khuôn mặt do Tập đoàn CMC nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ xử lý ảnh thông minh. Giải pháp gồm 3 thành phần chính bao gồm nhận diện khuôn mặt, chấm công nhân viên, kiểm soát vào ra.

Điểm nổi bật

NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

  • Nhận diện khuôn mặt độ chính xác trên 99%
  • Cơ sở dữ liệu nhân viên lớn lên đến 10,000 nhân viên
  • Tốc độ nhận dạng cao theo thời gian thực
  • Nhận diện đồng thời nhiều khuôn mặt

CHẤM CÔNG NHÂN VIÊN

  • Quản lý lịch sử chấm công dễ dàng
  • Xuất dữ liệu chấm công linh hoạt theo mẫu 

KIỂM SOÁT VÀO RA 

  • Dễ dàng tích hợp điều khiển các hệ thống kiểm soát ra vào sẵn có

Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

Chat Facebook Live Chat