Chuyển tới nội dung

CMC Software thành công trong việc công bố hợp quy cho phần mềm eDocman Plus.

21-02-2017
CMC TSware đã chính thức được tự công bố sản phẩm của mình hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT

Cụ thể, vào ngày 3/1/2017, CMC TS đã nộp hồ sơ Đề nghị chứng nhận hợp quy cho phần mềm eDocman Plus tại Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm eDocman Plus của CMC TS sau nhiều lần chỉnh sửa đã được Cục Tin học hóa ra thông báo đồng ý tiếp nhận.

Điều này được thực hiện theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Công văn số 3140/BTTTT-KHCN ngày 12/9/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chi tiết công bố hợp quy Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Trước đó phần mềm Quản lý văn bản & hồ sơ công việc eDocman Plus của CMC TS đã được thử nghiệm về kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại Trung Tâm Chính phủ điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, kết quả chứng nhận hoàn toàn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT, tạo tiền đề thuận lợi cho việc nộp đơn xét duyệt và công bố hợp quy phần mềm QLVB&HSCV của CMC TS.

Việc công bố hợp quy sẽ giúp cho CMC TS một lần nữa thể hiện cam kết và trách nhiệm trong việc thực hiện đầy đủ các quy chuẩn pháp luật đối với các sản phẩm dịch vụ của mình, từ đó tạo dựng niềm tin ngày càng vững chắc cho các khách hàng.

eDocman Plus được trao danh hiệu Sao Khuê sao năm 2012

eDocman Plus là phần mềm quản lý văn bản, quản lý công văn, hồ sơ công việc và điều hành tác nghiệp. eDocman Plus tạo một môi trường cộng tác hiện đại, đơn giản và thân thiện cho trao đổi thông tin giữa các nhân viên của tổ chức. Tại bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, người dùng đều có thể truy cập vào thông tin cần thiết để thực hiện công việc của mình qua các phương tiện phù hợp nhất: email, nhắn tin, website nội bộ, diễn đàn, chat, v.v...

Thảo Hiền

31 bầu chọn / Điểm: 0