Chuyển tới nội dung

Dịch vụ Managed Services

Dịch vụ quản trị, giám sát, vận hành, bảo trì và xử lý các sự cố cho các phần mềm, phần cứng do CMC TS cung cấp.

Cần có người  để quản trị và vận hành hệ thống CNTT đồng thời hỗ trợ người sử dụng trong việc sử dụng máy tính hàng ngày, nhưng:

 • Không muốn thuê nhân sự IT hoặc thuê nhân sự hỗ trợ tại chỗ vì quy mô hệ thống không quá lớn.
 • Không muốn rắc rối với các hoạt động tuyển dụng và tốn kém các chi phí phúc lợi khác phải trả cho người lao động.
 • Không muốn bị giới hạn bởi năng lực nhân viên IT khi gặp những vấn đề với hệ thống phức tạp.
 • Nhu cầu sử dụng hệ thống rải rác trên nhiều vùng – miền.

Dịch vụ Managed Services hỗ trợ toàn diện, giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định, không bị gián đoạn. Gói dịch vụ sẽ gồm:

 • IT Helpdesk
 • IT Managed Services
Điểm nổi bật
 • Tiết kiệm chi phí: Tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị, công cụ quản trị, chi phí nhân sự và đào tạo.
 • Đa dạng dịch vụ: CMC TS cung cấp đa dạng các loại dịch vụ: Quản trị máy chủ, Quản trị bảo mật, Nâng cấp hạ tầng IT, Tư vấn…
 • Hỗ trợ 24/7: Công cụ quản trị hiện đại. Hệ thống support sẵn sàng hỗ trợ 24/7.

Tính năng

Khi sử dụng dịch vụ quản trị ủy quyền, khách hàng được cung cấp đầu mối liên hệ hỗ trợ khi cần thiết cũng như được quyền truy cập vào hệ thống hỗ trợ kỹ thuật của CMC để tra cứu các thông tin công việc và tiến trình xử lý sự cố đối với hệ thống CNTT của công ty.

 • Ký hợp đồng sử dụng dịch vụ quản trị ủy quyền.
 • Thỏa thuận mức độ đáp ứng và phạm vi dịch vụ.
 • Thỏa thuận cung cấp và bảo mật thông tin.
 • Kiểm tra và xây dựng tài liệu hệ thống.
 • Cài đặt hoặc thiết lập công cụ hỗ trợ từ xa
 • Tạo và kích hoạt tài khoản yêu cầu hỗ trợ.
 • Yêu cầu hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ.
 • Cung cấp báo cáo tình hình hệ thống và công việc hỗ trợ định kỳ.
 • Đánh giá mức độ đáp ứng và thảo luận cải tiến (nếu cần)

Lợi ích
 • Một hợp đồng duy nhất quản trị toàn bộ hệ thống CNTT bất kể có bao nhiêu địa điểm sử dụng.
 • Được hỗ trợ bởi một đội ngũ IT chuyên nghiệp nên không phụ thuộc vào năng lực bất kỳ cá nhân nào.
 • Người sử dụng được phục vụ theo quy trình ITIL
 • Chi phí trả theo nhu cầu sử dụng và quy mô hệ thống.
 • Có được thông tin hệ thống theo yêu cầu, không phụ thuộc vào cá nhân IT.
 • Được tư vấn miễn phí về hệ thống CNTT.
 • Được cảnh báo về các nguy cơ bảo mật và sự cố của hệ thống.
 • Được hưởng mức giá ưu đãi khi có nhu cầu đầu tư hoặc nâng cấp hệ thống
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5