Chuyển tới nội dung

Hội nghị kế hoạch hành động 2024 của CMC TS

13-03-2024
Ngày 07/03/2024 vừa qua, Hội nghị Kế hoạch hành động 2024 CMC TS đã chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Kế hoạch hành động 2024 CMC TS, anh Phạm Ngọc Bắc - Quyền CEO nhấn mạnh các điểm mà Công ty cần làm trong năm nay: Năng lực, Tốc độ và Tính tự chủ - trách nhiệm.

Anh Bắc chia sẻ “Tôi hi vọng rằng từ hội nghị này, chúng ta sẽ giải quyết công việc với sự tự tin-tự hào và với tốc độ nhanh nhất có thể". Quyền CEO cũng nhấn mạnh mỗi quản lý – lãnh đạo CMC TS cần lan toả tinh thần này cho toàn bộ CBNV CMC TS.

Các vấn đề phát triển chính cũng được thảo luận tại Hội nghị như: Xây dựng 10 hãng chiến lược, Xây dựng đội ngũ kế thừa, Chính sách C&B, Chuyển đổi số nội bộ, Lựa chọn hành vi then chốt để xây dựng văn hóa CMC TS.

1 bầu chọn / Điểm: 5