Chuyển tới nội dung
Hướng dẫn kê khai thuế TNDN theo thông tư mới nhất
Tin tức & Sự kiện

Hướng dẫn kê khai thuế TNDN theo thông tư mới nhất

27-07-2017
Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu sau khi đã từ những khoản chi phí hợp lý và hợp pháp của doanh nghiệp. Đối với bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần kê khai thuế TNDN

Mục đích của việc nộp thuế

Việc các doanh nghiệp phải nộp thuế hàng năm là việc bắt buộ, nó giống như một hình thức bồi hoàn những ưu đãi mà Nhà nước đã dành cho doanh nghiệp như cơ sở hạ tầng, hỗ trợ pháp lý, công nghệ, kĩ thuật… Nhờ có khoản thuế này mà tạo cho nhà nước một khoản thu phù hợp với hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ kinh tế nói chung. Mức thuế này tùy thuộc vào thu nhập của doanh nghiệp với công thức riêng. Các bộ phận chị trách nhiệm này của doanh nghiệp phải tim hiểu các hướng dẫn kê khai thuế TNDN để biết được thuế thực sự mình phải đóng hàng tháng là bao nhiêu. Hướng dẫn kê khai thuế TNDN được giới thiệu chi tiết tới từng doanh nghiệp. Nhờ vào việc theo sát mức thu thuế này mà có thể bao quát và điều tiết được những khoản thu và chi trong quá khứ, hiện tại, và tương lai sẽ phát sinh của doanh nghiệp đó trong sự  phát triển chung của nền kinh tế thị trường. Những khoản thu thuế này tạo ra sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp  trong phát triển trong nền kinh tế nhiều thành phần của nước ta hiện nay. Thuế doanh nghiệp cũng được xem như một hình thức gộp của thuế cá nhân. Thu thuế thu nhập doanh nghiệp vừa giảm thiểu đầu mối quản lý thuế mặt khác hạn chế được thất thu đối với thuế TNCN. Tuy nhiên hướng dẫn kê khai thuế TNDN khác với thuế TNCN.

Nguyên tắc

Trước khi tuân thủ những hướng dẫn kê khai thuế TNDN, chủ doanh nghiệp cần nắm rõ các chú ý sau. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp cá nhân chia thành nhiều dạng, bao gồm kê khai theo phát sinh, theo năm hoặc quyết toán khi có bất cứ sự thay đổi nào về việc sở hữu, điều hành của doanh nghiệp đó như hợp nhất, chia tách hay chuyển đổi hình thức kinh doanh.

Trong trường hợp chuyển đổi hình thức kinh doanh mà bên thừa kế chấp nhận các nghĩa vụ về thuế mà doanh nghiệp trước đã thực hiện thì không cần tiến hành kê khai quyết toán. Điều này không có trong hướng dẫn kê khai thuế TNDN.

Tuân thủ theo hướng dẫn kê khai thuế TNDN thì doanh nghiệp không cần nộp tờ kê khai mà chỉ cần nộp tạm số tiền nếu có phát sinh. Lưu ý thời hạn giải quyết những vấn đề liên quan đến thuế TNDN chậm nhất vào ngày thứ 30 của tháng sau.

Để được tư vấn chi tiết về hướng dẫn kê khai thuế TNDN, mời bạn truy cập website: https://cmcsoft.com/

31 bầu chọn / Điểm: 0