Chuyển tới nội dung

Giải pháp Quản lý nhân sự CeHR

Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự CeHR do CMC TS phát triển là công cụ quản lý nhân sự theo quy trình của các công ty từ khi Cán bộ nhân viên vào công ty, trong quá trình làm việc ty đến khi cán bộ nhân viên nghỉ việc.

Các phân hệ bao gồm:

 • Tuyển dụng
 • Hồ sơ
 • Chấm công
 • Tiền lương
 • Đào tạo
 • Đánh giá
   

Lợi ích
 • Quản lý dữ liệu tập trung: Hợp nhất thông tin chính xác, tức thời, nhanh chóng. Tiết kiệm thời gian, chi phí đầu tư và duy trì vận hành. Đảm bảo an toàn số liệu
 • Khả năng quản lý tới n cấp: không giới hạn số cấp quản lý trên hệ thống.
 • Các nghiệp vụ liên kết chặt chẽ và linh hoạt: Nghiệp vụ, số liệu giữa các phân hệ có tính kế thừa
 • Khả năng tính hợp và mở rộng hệ thống: Có khả năng nâng cấp thêm các phần hành, phân hệ dễ dàng. Tích hợp với các phần mềm khác 
   
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm