Chuyển tới nội dung

Giải pháp Quản lý tài sản nợ

Giải pháp quản lý tài sản nợ nhằm hỗ trợ các ngân hàng và tổ chức tài chính quản lý tài sản nợ. Phần mềm được tích hợp những công cụ phân tích mạnh mẽ để đưa ra cảnh báo và chiến lược thay thế nhằm cân đối kế toán.

Giải pháp Quản lý Tài sản Nợ là bộ sản phẩm phần mềm nhằm quản lý tài sản và nợ của các ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính. Nó cung cấp một nền tảng chung trong việc kết hợp phân tích và lựa chọn các chiến lược thay thế. Nó cũng hỗ trợ phát triển cấu trúc để cảnh báo nhằm chống lại các sai lệch tiềm năng.

Điểm nổi bật
  • Hệ thống đa tiền tệ: Là một giải pháp đa đường cong biến động, cung cấp định tiền tệ đích thực, cho phép người dùng tiếp xúc với mỗi loại tiền tệ đã được định nghĩa.
  • Hỗ trợ đa chi nhánh: Hỗ trợ định nghĩa cấu trúc kinh doanh của tổ chức tại nhiều cấp độ.
  • Tính toán vốn và Các biện pháp kiểm soát rủi ro: Cho phép định nghĩa tổng thể của chức năng ước tính vốn nhằm bảo toàn vốn, cung cấp các biện pháp kiểm soát rủi ro bằng cách cho phép định nghĩa các hạn mức khác nhau không đối xứng hoặc các tích lũy không đối xứng cho một tiền tệ 
  • Vùng thời gian: Cho phép định nghĩa linh hoạt trong việc xác định số lượng và kích thước của các vùng thời gian, cung cấp vùng thời gian đáo hạn riêng biệt cho thanh khoản và phân tích độ nhạy lãi suất. 

Tính năng
  • Quản lý tài sản nợ bao gồm các mô đun tính năng: Dữ liệu Tham chiếu, khả năng phê duyệt và tải dữ liệu từ các hệ thống khác nhau cung cấp cho việc xây dựng các hạng mục bảng cân đối, hỗ trợ các kỹ thuật phân tích ALM khác nhau như phân tích khoảng trống, phân tích thời hạn, phân tích kịch bản với Kỹ thuật Monte Carlo, phân tích khuynh hướng, v.v., báo cáo, MIS & Truy vấn
  • Hỗ trợ các công cụ phân tích: Phân tích khoảng trống, phân tích tỷ lệ đột ngột, phân tích MTM (Mark to market), phân tích khoảng thời gian, phân tích kịch bản, phân tích xu hướng...

Lợi ích
  • Cho phép các tổ chức tài chính-Ngân hàng quản lý bất xứng trong phạm vi dung sai rủi ro đã định nghĩa trước.
  • Cho phép người dùng đánh giá nhiều hơn các yếu tố như: rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro thanh khoản, công cụ đầu tư phức tạp, v.v..
  • Các tiện ích phân tích mạnh mẽ cho phép quản lý chiến lược bảng cân đối kế toán, ra quyết định và lợi nhuận ổn định trong khi bảo đảm tính thanh khoản bằng các phương tiện phù hợp.
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5
Khách hàng tiêu biểu
Ngân hàng Kotak Mahindra Bank
Ngân hàng Kotak Mahindra Bank
Ngân hàng Canara
Ngân hàng Canara
Ngân hàng phát triển công nghiệp Ấn Độ (IDBI)
Ngân hàng phát triển công nghiệp Ấn Độ (IDBI)
Union Bank of India (UBI)
Union Bank of India (UBI)
Câu hỏi thường gặp

Quản lý tài sản nợ là gì?

Quản lý tài sản nợ là hoạt động quản lý nguồn vốn phải trả cho ngân hàng nhằm đảm bảo ngân hàng luôn có đủ nguồn vốn để duy trì và phát triển một cách hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời đáp ứng mọi nhu cầu thanh khoản với chi phí thấp nhất.

Tại sao nên sử dụng phần mềm này?

Quản lý Tài sản Nợ của Kastle cung cấp các khả năng để duy trì và quản lý các dữ liệu chính và các dữ liệu tham khảo được yêu cầu để phân tích và báo cáo trong các mô đun khác nhau. Tất cả các dữ liệu này được người dùng quản lý trực tiếp bằng một tham số và đáp ứng linh hoạt các quy tắc nghiệp vụ của tổ chức.

Có thể thực hiện quản lý AML cho ngân hàng có nhiều chi nhánh không?

Quản lý Tài sản Nợ của Kastle hỗ trợ định nghĩa cấu trúc kinh doanh của tổ chức tại nhiều cấp độ. Tại cấp độ cao nhất, vùng địa lý có thể được xác định. Một vùng có thể bao gồm nhiều quốc gia, các quốc gia có thể bao gồm nhiều khu vực, và mỗi khu vực có thể có nhiều chi nhánh. Phân tích ALM có thể được thực hiện tại cấp độ chi nhánh hoặc tại cấp độ tổng hợp cao hơn.