Chuyển tới nội dung

Văn phòng Chính phủ phải đi đầu thực hiện văn phòng điện tử không giấy tờ

11-07-2018
Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thay đổi phương thức làm việc, giải quyết công việc dựa trên việc ứng dụng mạnh mẽ CNTT, Chính phủ cũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ là cơ quan đi đầu trong việc thực hiện văn phòng điện tử không giấy tờ.

Nghị quyết 90 về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 được Chính phủ ban hành hôm qua, ngày 10/7/2018.

Tại Nghị quyết này, nhấn mạnh nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng của bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình ban hành các văn bản về cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục sản phẩm, hàng hóa kinh doanh trước ngày 15/8/2018. Kiên quyết không làm phát sinh những điều kiện kinh doanh mới trong thể chế chính sách, pháp luật mới ban hành. Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, giảm tối đa chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, đối với nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Nghị quyết 90 nêu rõ, để xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế cơ bản phục vụ cho việc xây dựng Chính phủ  điện tử, như: kết nối chia sẻ dữ liệu; xác thực điện tử, lưu trữ điện tử; triển khai các giải pháp công nghệ, hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia, thiết lập hệ thống thông tin nền tảng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Đồng thời, điều chỉnh cơ chế đầu tư phù hợp với đặc thù lĩnh vực CNTT; dành nguồn lực thích đáng kết hợp với huy động nguồn lực xã hội cho xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Thay đổi phương thức làm việc, giải quyết công việc dựa trên việc ứng dụng mạnh mẽ CNTT, đặc biệt là có cơ chế bảo đảm thực thi và tạo sự đồng thuận. Trong đó, Văn phòng Chính phủ là cơ quan đi đầu trong việc thực hiện văn phòng điện tử không giấy tờ.

Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Trước mắt yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử thông qua hệ thống phần mềm kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ; triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng các dịch vụ công trực tuyến theo đúng lộ trình.

Trước đó, trong kết luận cuộc họp ngày 14/5/2018 với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số thành viên Ủy ban Quốc gia ứng dụng CNTT về xây dựng Chính phủ điện tử, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng làm nền tảng trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử. Tuy nhiên, còn nhiều nội dung triển khai Chính phủ điện tử chưa được như mong đợi.

Để việc triển khai Chính phủ điện tử hiệu quả, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần phải đổi mới cách nghĩ, cách làm, nhận thức đây là giải pháp cốt lõi để nâng cao năng suất lao động, thực hiện cải cách, đặc biệt là cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị công, phát triển kinh tế, quản lý xã hội và phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. “Từng thành viên Chính phủ, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương đều phải vào cuộc, có sự thay đổi trong nhận thức và hành động, thống nhất quan điểm “hành động nhanh, kết quả lớn, làm đâu chắc đấy”, phải “nghĩ lớn, nghĩ tổng thể nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất nhưng có hiệu quả lớn”. Xây dựng Chính phủ điện tử phải gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hành chính với ứng dụng CNTT ở mọi cấp, mọi ngành, trong đó CNTT là công cụ để thực hiện mục tiêu cải cách”, thông báo kết luận nêu rõ.

Một nội dung công việc đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cần tập trung thực hiện ngay trong thời gian tới là thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn lại Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Ủy ban, trực tiếp chỉ đạo hoạt động xây dựng Chính phủ điện tử; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng làm Ủy viên thường trực kiêm Tổng thư ký giúp Chủ tịch Ủy ban theo dõi, đôn đốc, điều phối hoạt động của Ủy ban. VPCP là cơ quan đầu mối xây dựng Chính phủ điện tử. Định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, triển khai nhiệm vụ được giao, cơ quan này hiện đã xây dựng và gửi lấy ý kiến một số bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử và Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử và đang tổng hợp, hoàn thiện 2 dự thảo Quyết định này.

Cùng với đó, từ ngày 5/7/2018, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025 và dự thảo tờ trình về việc ban hành Nghị quyết này đã được Văn phòng Chính phủ đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (chinhphu.gov.vn) để lấy ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp.

Theo ICTNews

31 bầu chọn / Điểm: 0