Chuyển tới nội dung
Vận tải & Hàng không

Tổng quan

Vận tải & Hàng không

Các khách hàng của CMC TS trong lĩnh vực vận tải và hàng không phải quản lý sự gián đoạn kỹ thuật số, hợp nhất ngành và hiện đại hóa trong khi cung cấp các dịch vụ mới cho nhóm công chúng khó tính. 

CMC TS là nhà cung cấp số 1 cho Vietnam Airline và các hãng hàng không, vận tải trên toàn quốc, trong việc đưa ra giải pháp bán hàng, đem lại tăng trưởng và chuyển đổi hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ & Giải pháp

Liên hệ