Chuyển tới nội dung

Bắt đầu điều tra ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp

09-04-2018
Cuộc điều tra do Tổng cục Thống kê thực hiện từ tháng 4 nhằm đánh giá tình hình ứng dụng khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp, mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp 4.0.


Ảnh Internet

Theo quy định của Luật Thống kê và chương trình điều tra thống kê hàng năm, từ tháng 4/2018, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tiến hành điều tra doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Cuộc điều tra nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong CMCN 4.0. Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2018 nhằm thu thập các thông tin cơ bản phục vụ quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã…

Cuộc điều tra cũng nhằm đánh giá tình hình ứng dụng khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thu thập thông tin phục vụ biên soạn hệ số chi phí trung gian của hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa; nghiên cứu phát triển.

Cuộc điều tra cũng cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp làm dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm; điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác.

Theo đó, Tổng cục Thống kê sẽ điều tra 6 nhóm thông tin, trong đó bao gồm tình hình sử dụng công nghệ trong sản xuất, bao gồm: tình hình sử dụng công nghệ/máy móc thiết bị sản xuất, CNTT và truyền thông; cơ cấu đầu vào/đầu ra và quan hệ với nhà cung cấp/khách hàng; các kênh chuyển giao công nghệ; năng lực đổi mới và cải tiến công nghệ và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

Về phương pháp thu thập số liệu, Tổng cục Thống kê cho biết, ngoài 2 phương pháp thu thập thông tin truyền thống là điều tra trực tiếp và gián tiếp.

Điều tra doanh nghiệp 2018 ứng dụng CNTT trong thu thập thông tin là bảng hỏi điện tử nhằm tạo thuận lợi cho đơn vị cung cấp thông tin cũng như rút ngắn được thời gian thu thập, nhập tin, xử lý và công bố thông tin.


Theo Genk

33 bầu chọn / Điểm: 0