Chuyển tới nội dung

CMC khởi động dự án "Xây dựng chiến lược Tập đoàn giai đoạn 2015-2020"

15-08-2014
 Ngày 08/07/2014, tại CMC Tower, Tập đoàn Công nghệ CMC đã tổ chức buổi họp khởi động dự án "Xây dựng chiến lược Tập đoàn giai đoạn 2015-2020". Tham dự buổi họp có các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Tập đoàn, Banlãnh đạo các đơn vị thành viên, Ban Chiến lược & Đầu tư  và Ban Tài chính của Tập đoàn.

Dự kiến dự án "Xây dựng chiến lược Tập đoàn giai đoạn 2015-2020" sẽ kéo dài trong 3 tháng, với các buổi thảo luận theo chuyên đề và thảo luận nhóm để cùng xây dựng thành công chiến lược phát triển cho CMC trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.Chủ tịch HĐQT Hà Thế Minh giữ vai trò chỉ đạo chung dự án; Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Trung Chính giữ vai trò Giám đốc dự án. Các hoạt động điều phối dự án do Ban Chiến lược & Đầu tư thực hiện.

IMG 20140708 143819

CMC khởi động dự án "Xây dựng chiến lược Tập đoàn giai đoạn 2015-2020"

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trung Chính đã chỉ rõ tầm quan trọng về sự cần thiết của một chiến lược cho Tập đoàn nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh trong dài hạn của CMC. Trong bức tâm thư gửi ban lãnh đạo, ông viết: “Chương trình xây dựng chiến lược cấp tập đoàn mong muốn tập hợp trí tuệ của tất cả các lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị thành viên, là lực lượng lãnh đạo chủ chốt và ưu tú nhất của tập đoàn của chúng ta, để cùng nhau suy nghĩ, bàn bạc tìm ra cách đi cách làm ‘bằng chiến lược cấp tập đoàn để cùng nhau góp sức đưa tập đoàn của chúng ta đến thành công, đạt được những mục tiêu và sự kỳ vọng của tất cả các thành viên. "

Trên tinh thần dân chủ, tôn trọng ý kiến cá nhân, khuyến khích tư duy sáng tạo và cổ vũ sự tham gia nhiệt tình đóng góp ý kiến, ý tưởng,… tất cả các thành viên tham gia dự án được độc lập tự do đưa ra các suy nghĩ, được bình đẳng trong tranh luận, và tất cả các ý kiến, suy nghĩ đều được tôn trọng, được xem xét, thảo luận và đánh giá. Bằng cách nhìn trực diện vào thực tế hoạt động của Tập đoàn, các ý kiến  có thể chỉ ra những mâu thuẫn  và phủ định hiện tại đang có, từ đó đưa ra giải pháp để khắc phục  những hạn chế, sai lầm còn tồn đọng. Những ý tưởng mới, sáng tạo sẽ được nhiệt liệt hoan nghênh trong dự án.

"Mọi người có quyền xem xét, đánh giá lại toàn diện và mọi mặt của chiến lược của Tập đoàn và các đơn vị thành viên hiên tại, để có thể có những đề xuất thay đổi, loại bỏ hoặc bổ sung.Điều tôi muốn là các thành viên được tự do và bình đẳng trong suy nghĩ và sáng tạo”, Ông Chính nhấn mạnh.

Nguồn: CMC Corp

 

 

44 bầu chọn / Điểm: 0