Chuyển tới nội dung

CMCSoft cung cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc cho Tổng công ty hóa dầu Petrolimex

04-09-2014
Trong tuần qua, CMC TS chính thức ký hợp đồng cung cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc với Tổng công ty hóa dầu Petrolimex.

Trong tuần qua, CMCMC TS chính thức ký hợp đồng cung cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc với Tổng công ty hóa dầu Petrolimex. Theo đó, CMCMC TS sẽ triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc  trên diện rộng bao gồm:  1 tổng công ty, 2 công ty con và 10 chi nhánh.  Đây là thành quả đạt được của anh Nguyễn Kim Cương Phó Tổng giám đốc CMCMC TS đồng thời là Giám đốc trung tâm eDocman cùng các cán bộ trung tâm  sau một thời gian dài  trao đổi và chứng minh năng lực với khách hàng. Theo kế hoạch, dự án sẽ được trung tâm eDocman thực hiện trong 4 tháng.

 

39 bầu chọn / Điểm: 0