Chuyển tới nội dung

Khuyến khích thuê dịch vụ CNTT để tạo sân chơi cho doanh nghiệp

21-08-2014
Ngày 20/8/2014, tập thể lãnh đạo Bộ TT&TT đã nghe báo cáo dự thảo Nghị định của Chính phủ về dịch vụ CNTT và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước.

Thue phan mem

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son chủ trì buổi làm việc, nghe báo cáo dự thảo Nghị định dịch vụ CNTT và dự thảo Quyết định  của  Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước.

Được khởi động xây dựng từ năm 2011, một trong những mục tiêu của dự thảo Nghị định về dịch vụ CNTT là quy định rõ cơ chế, chính sách cho việc thuê dịch vụ CNTT trong các tổ chức và cơ bản nhà nước. Trong phiên bản mới nhất của dự thảo Nghị định về thuê dịch vụ CNTT, Ban soạn thảo và tổ biên tập đã dành hẳn chương 5 để quy định về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà nước.

Ông Vũ Trọng Đường, Vụ trưởng Vụ CNTT thuộc Bộ TT&TT cho biết, thuê dịch vụ CNTT là một xu hướng phổ biến, tuy nhiên cơ chế thuê dịch vụ trong cơ quan nhà nước chưa cụ thể, gây khó khăn trong việc triển khai. Vì thế, ngay từ những phiên bảo đầu tiên của dự thảo Nghị định, Ban soạn thảo đã đưa nội dung thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước thành một chương quan trọng của dự thảo, trong dó quy định về yêu cầu, điều kiện, các cơ chế liên quan đến tài chính, ngân sách.

“Vấn đề thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước gần đây đã được nhấn mạnh, khẳng định qua các văn bản ở tầm rất cao như Nghị quyết số 36-NĐ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ. Do vậy việc ban hành Nghị định về dịch vụ CNTT là rất cần thiết nhằm quy định các cơ chế, chính sách cụ thể thuộc thẩm quyền của Chính phủ để thực hiện chủ trương đã được khẳng định trong các nghị quyết này”, ông Nguyễn Trọng Đường cho hay.

Để làm rõ cơ chế thuê dịch vụ CNTT, tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước trong việc triển khai ứng dụng CNTT dưới hình thức thuê dịch vụ, đồng thời để thực hiện và cụ thể hóa các chủ trương của Nhà nước tại các nghị quyết của Đảng và Chính phủ, từ cuối tháng 6/2014, Bộ TT&TT đã phối hợp cùng Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT đã khởi động xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước. Dự thảo Quyết định gồm 16 Điều được chia thành 4 Chương: những quy định chung; lập và phê duyệt kế hoạch, dự án thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước; thực hiện kế hoạch, dự án thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước; tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

Cũng theo ông Nguyễn Trọng Đường, ngày 18/8/2014, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã ký trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định cơ chế thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước và ký văn bản xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Tại cuộc họp ngày 20/8/2014, Vụ CNTT đã chính thức đề xuất Bộ trưởng xem xét ký trình Chính phủ dự thảo Nghị định về dịch vụ CNTT để có đầy đủ sở cứ pháp lý cho việc triển khai, thực hiện cơ chế thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định: “Dự thảo Nghị định về dịch vụ CNTT và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước là 2 nội dung có tính thực tiễn rất cao. Nếu chúng ta làm tốt hai nội dung này thì càng khẳng định vai trò của CNTT nói chung cũng như vai trò của Bộ TT&TT nói riêng trong việc quản lý nhà nước về lĩnh vực này".

Với dự thảo Nghị định về dịch vụ CNTT, Bộ trưởng cho rằng, mặc dù quan điểm chung là khuyến khích phát triển các dịch vụ CNTT, tuy nhiên trong Nghị định vẫn phải có những chế tài để khẳng định, ràng buộc trách nhiệm của cả cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ CNTT cũng như cơ quan, đơn vị thuê, sử dụng dịch vụ CNTT. 

Bộ trưởng cũng khẳng định, chủ trương cho phép thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước mà Bộ TT&TT đề xuất rất trúng với quan điểm của Nhà nước, Chính phủ, đó là phải làm sao huy động được nguồn lực của xã hội vào việc cung cấp dịch vụ CNTT, đồng thời cũng là giảm nguồn lực của Nhà nước đầu tư cho hoạt động này. Trừ những dịch vụ CNTT thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, không thể thuê ngoài thì Nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức triển khai. Còn lại về cơ bản Nhà nước khuyến khích các cơ quan nhà nước thuê ngoài dịch vụ CNTT.

“Khuyến khích cơ quan nhà nước thuê ngoài dịch vụ CNTT cũng là tạo ra sân chơi cho các doanh nghiệp có cùng khả năng, kể cả doanh nghiệp trong và ngoài nước để cung cấp các dịch vụ cho cơ quan nhà nước các cấp từ trung ương đến địa phương. Như vậy, Nghị định về dịch vụ CNTT và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước sẽ khuyến khích hoạt động dịch vụ CNTT của cả nước”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng giao Vụ CNTT phối hợp cùng Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế và Cục An toàn thông tin trong tháng 8/2014 tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về dịch vụ CNTT trước khi trình lãnh đạo Bộ một lần nữa.

Nguồn: ICTNews.vn

76 bầu chọn / Điểm: 0